Kiitos luo merkityksellisyyttä

Tulin töihin Hämeen Setlementtiin tämän vuoden alussa ja vuosien raksaprojektien jälkeen se oli hyppy tuntemattomaan. Kuluneen kevään aikana minulle on konkretisoinut se, miksi vapaaehtoistoimintamme on olennainen osa Hämeen Setlementin kansalaistoimintaa.

Vapaaehtoistoiminta kokoaa yhteen samanhenkisiä ihmisiä, jotka kaikki tarjoavat toiminnalle oman arvomaailmansa. Erilaiset ihmiset muodostavat täten arvokeitaan, jossa korostuvat erityisesti meille tärkeät kolme arvoa: yhteisöllisyys, kohtaaminen ja luottamus.

Kevät on ollut monin tavoin vauhdikas. Vapaaehtoisemme ovat tehneet pyyteetöntä ja arvokasta työtä tukihenkilöinä, ryhmien vetäjinä, ollen apuna kielikerhoissa sekä tuki- ja ohjauspisteillä. Näiden lisäksi olemme osallistuneet useisiin erilaisiin tapahtumiin, joihin on aina löytynyt järjestelyistä kiinnostuneita apukäsiä vapaaehtoisten joukosta. 

Vapaaehtoistoimintaamme koordinoi kolme palkattua koordinaattoria ja toiminta on monella tapaa hyvin organisoitua. Organisoidun toiminnan ulkopuolella kuitenkin unohtuu usein se seikka, että vapaehtoiset tekevät paljon enemmän kuin oman sovitun vapaehtoisen roolin. He kohtaavat ihmisiä kaiken aikaa Kumppanuustalolla ja kaduilla suurella lämmöllä kuunnellen ja auttaen. Vapaaehtoistoiminta on juuri siksi enemmän kuin sovittu panos muutaman kerran viikossa ja sen vuoksi äärimmäisen arvokas yhteiskuntaa osaltaan kannatteleva voima.

Alkuvuoden aikana vapaaehtoistoiminnassamme on toiminut ennätysmäärä vapaaehtoisia. Se kertoo mielestäni siitä, että vapaaehtoisemme kokevat toiminnan merkitykselliseksi ja toisaalta me työntekijät olemme kyenneet pitämään yllä toimintaa, jossa he haluavat olla mukana.

Mikä sitten on suurin opetus itselleni alkuvuodesta?

Vuosia itse vapaaehtoistoimintaa tehneenä olen ymmärtänyt, kuinka suuri merkitys on sanalla ”kiitos”. Se on pieni sana, joka usein unohtuu, mutta mikä kertoo toiselle ihmiselle enemmän kuin uskoisi. Kiitos kertoo siitä, että toimintasi on arvokasta, sinua arvostetaan ja olet yhteisössäsi tärkeä. Kiitos on helppo ja ilmainen tapa luoda merkityksellisyyttä.

Kiitos jokaiselle toiminnassamme mukana olevalle ja erinomaista kesää. Olette tärkeitä!

Miika Peltonen

Kirjoittaja on vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Hämeen Setlementissä.