Kanta-Hämeeseen perustetaan Järjestöasiain neuvottelukunta

Kanta-Hämeen Järjestöasiain neuvottelukunta perustetaan ja aloittaa toimintansa keväällä 2019. Neuvottelukuntaan nimetään järjestöjen edustajia seudullisista ja maakunnallisista verkostoista. Nyt tammi-helmikuussa nämä jäseniä nimeävät tahot ja verkostot tekevät esityksensä neuvottelukunnan jäsenistä ja varajäsenistä.

Verkostoitumisesta, yhteistyön kehittämisestä ja neuvottelukunnasta kiinnostuneita yhdistyksiä ja järjestöjä toivotaan mukaan olemassa oleviin ja Forssan ja Riihimäen seuduilla koottaviin verkostoihin.

Neuvottelukunnan jäseniksi voivat alueen yhdistykset esityksiä. Tämä onnistuu olemalla yhteydessä oman yhdistysalansa tai seutunsa verkostoihin tai järjestöyhteistyön työntekijöihin. Edellytyksenä jäsenille on, että he edustavat neuvottelukunnassa taustaverkostoaan, oman alansa yhdistyksiä, ei vain omaa yhdistystä. Jäsenet ovat velvoitettuja kuulemaan taustaverkostojaan, oman yhdysalansa ja alueensa yhdistyksiä, ja tiedottamaan molempiin suuntiin ajankohtaisista asioista.

Kanta-Hämeen Järjestöasiain neuvottelukunnasta ja jäsenien nimeämisestä: https://www.meidanhame.fi/yhdistyksille/kanta-hameen-jarjestoyhteistyo/kanta-hameen-jarjestoasiainneuvottelukunta/


Lisätietoja:
Sara Löyttyjärvi                                                        050-5645991                                 sara.loyttyjarvi@hameensetlementti.fi
Järjestöpäällikkö
Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö (Meidän Häme –hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö