Forssan seudun yhdistykset järjestäytyvät osaksi tulevaa neuvottelukuntaa- esityksiä jäseniksi toivotaan 8.2.2019 mennessä!

Vuodesta 2017 toiminut Forssan Seudun Järjestöyhteistyön Tiimi (FSJT) toivoo Forssan seudulla toimivilta yhdistyksiltä esityksiä jäseniksi keväällä 2019 perustettavaan Kanta-Hämeen järjestöasiain neuvottelukuntaan. Forssan seudulla toimivia rekisteröityneitä yhdistyksiä on 719 (PRH 2019).

Kanta-Hämeen maakunnan Väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on kokouksessaan 19.6.2018 hyväksynyt esityksen Kanta-Hämeen Järjestöasiainneuvottelukunnan perustamisesta. Neuvottelukunta edistää muun muassa järjestötoiminnan näkyvyyttä maakunnassa, kansalaisten ja järjestöjen osallisuutta, yhteistyötä järjestöjen ja muiden toimijoiden välillä.

Aikaa esittää itseään tai jotakuta toista neuvottelukunnan jäseneksi, on 8.2.2019 asti. Esityksiä toivotaan mahdollisimman laajalti erilaisilta yhdistystoimialoilta. Edustus uupuu esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimivilta yhdistyksiltä.

Kanta-Hämeen järjestöasiain neuvottelukuntaan valitaan seuduittain neljä varsinaista jäsentä, ja 4 varajäsentä. Forssan seudulla FSJT tekee päätökset edustajista esitysten perusteella, avoimella äänestyksellä. Edellytyksenä jäsenille on, että he edustavat neuvottelukunnassa taustaverkostoaan, oman alansa yhdistyksiä, ei vain omaa yhdistystä. Jäsenet ovat velvoitettuja kuulemaan taustaverkostojaan, oman yhdysalansa ja alueensa yhdistyksiä, ja tiedottamaan molempiin suuntiin ajankohtaisista asioista. Neuvottelukunta tulee jatkossa kokoontumaan noin 3-4 kertaa vuodessa.

Vapaamuotoiset, kirjalliset esitykset voi osoittaa 8.2.2019 mennessä järjestökoordinaattori Niina Salo-Lehtiselle: niina.salo-lehtinen(a)hameensetlementti.fi

Forssan Seudun Järjestöyhteistyön Tiimin, FSJT:n tarkoitus on yhdistää Forssan seutukunnan (Forssa, Jokioinen, Humppila, Ypäjä, Tammela) keskeisiä järjestötoimijoita, seurakunnan vapaaehtoistyötä sekä kuntien että sote-palveluedustajia ja sitä kautta kehittää ja tehostaa yhteistyötä eri sektoreiden välillä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perustein.

FSJT toimii jatkossa edustuksellisena osana Kanta-Hämeen järjestöasiain neuvottelukuntaa ja seudullisen järjestökentän viestintäelimenä sekä kuntayhteistyön edistäjänä. Se nostaa aktiivisesti esille paikallista yhdistystietoutta, asiantuntijuutta ja hyviä käytäntöjä omilla foorumeillaan ja näin tukee yhdistysten elinvoimaisuutta. FSJT toivoo myös uusia yhdistysjäseniä mukaan toimintaan!

 

Lisätiedot ja esitykset:

Niina Salo-Lehtinen

Järjestökoordinaattori

050 3559975

niina.salo-lehtinen@hameensetlementti.fi