Kanta-Hämeen järjestöyhteistyö jatkuu

Järjestöyhteistyö ja yhteistyön kehittäminen jatkuu huolimatta maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun loppumisesta. Yhteistyö ja sen kehittäminen niin meidän järjestöjen kesken kuin julkisten toimijoiden kanssa on tarpeen tässäkin tilanteessa. Suurin osa järjestöyhteistyön toiminnasta on uudistuksesta riippumatonta.

  • meidanhame.fi -palvelun kehittäminen jatkuu
  • seudullisen ja maakunnallisen yhteistyön kehittäminen jatkuu
  • kunta- ja kuntayhtymäyhteistyön kehittäminen jatkuu
  • yhteistyöverkostojen toiminta jatkuu
  • Kanta-Hämeen Järjestöasiainneuvottelukunta perustetaan

Toiminnan sisällöt ja painopisteet voivat hieman muuttua sen mukaan, lähteekö Kanta-Hämeessä käyntiin maakunnallisen sotekuntayhtymän valmistelu vai ovatko julkiset toimijat jatkossakin nykyiset. Tarpeen voi olla mm lisätä yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa, kun nyt yhteistyö siihen suuntaan on toteutunut pääasiassa Oma Hämeen eri ohjaus- ja työryhmien kautta.

Tiedotamme järjestökenttää koskevista muutoksista ja uutisista uutiskirjeissämme sekä muussa viestinnässämme.

Tässä linkissä Oma Hämeen tiedote uudistuksen kaatumiseen ja jatkotyöhön liittyen.


Lisätietoja:
Sara Löyttyjärvi                                                     050-5645991                              sara.loyttyjarvi@hameensetlementti.fi
Järjestöpäällikkö
Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö (Meidän Häme –hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö)

https://www.meidanhame.fi/yhdistyksille/kanta-hameen-jarjestoyhteistyo/