Järjestökartta rakentaa kuvaa yhdistyskentästä

Kanta-Hämeen yhdistyksistä, seuroista ja järjestöistä on aiemmin ollut vain vähän koottua tietoa.

Tiedolla johtaminen ja infografiikka ovat tämän päivän trendejä, joten Järjestökarttaan olemme koonneet yhdistystoimintaa kuvaavia lukuja ja nostoja mm. Kanta-Hämeen yhdistyskyselyn pohjalta.

Järjestökartan tarkoitus on antaa kattava kokonaiskuva Kanta-Hämeen yhdistyksistä, seuroista ja järjestöistä, sekä niiden toimialoista, toiminnan sisällöstä, toteuttajista ja rahoituksesta. Lisäksi tavoitteena on luoda käsitystä järjestötoiminnan vaikuttavuudesta ja tulevaisuudesta.

Kanta-Hämeen yhdistyskyselyyn saimme 246 vastausta hyvin eri toimialoilla toimivista yhdistyksistä.
Suuri kiitos kaikille vastaajille, ilman tietojanne ei meillä olisi nyt järjestökarttaa!

 

Muutamia lukuja yhdistyskyselystä kyselystä:

  • Yhdistyksissä toimi 6 882 vapaaehtoista ja 395 työntekijää.
  • Toimintaan osallistumiskertoja kertyi yhteensä 481 418 kertaa.
  • Yhdistysten vuosibudjetit olivat yhteensä 14,6 milj.
  • Eniten yhdistykset järjestivät erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia
  • Parasta yhdistystoiminnassa on yhdessä tekeminen ja sen tuoma sosiaalisuus.
  • PRH:n mukaan Kanta-Hämeeseen on rekisteröity 3 263 yhdistystä. Niiden toiminnan olemme yhdistyskarttaan luokitelleet 13 eri toimialaan ja 71 tarkempaan alaluokkaan, koska on tärkeää nostaa esille koko yhdistyskentän monipuolisuus ja laajuus.

 

Toivomme kartan päätyvän hyödyksi niin yhdistystoimijoille itselleen, kuin asukkaille ja ammattilaisille.

Mukavaa tutkimusmatkaa maakuntamme järjestökentälle!

 

Järjestökarttaan pääset tästä.