Järjestöjen ja yhdistysten ajatukset yhteen – Kanta-Hämeeseen laaditaan järjestöstrategia

Järjestöjen ja yhdistysten ajatukset yhteen

– Kanta-Hämeeseen laaditaan järjestöstrategia

Toukokuussa perustettu Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta aloittaa maakunnallisen järjestöstrategian laadinnan syksyllä 2019.

Tavoitteena on kirjata yhteinen visio ja tavoitteet tuleville vuosille. Järjestöstrategian avulla valmistaudutaan tuleviin uudistuksiin ja toimintaympäristön muutoksiin.

Strategiatyö aloitetaan seudullisten ja toimialoittaisten verkostojen analyysillä yhdistystoiminnan nykytilasta, mahdollisuuksista ja uhkatekijöistä. Näiden swot-analyysien pohjalta kootaan yhteinen näkemys maakunnan yhdistystoiminnasta ja sen mahdollisuuksista. Analyysin pohjalta nostetaan teemat, joihin halutaan vaikuttaa. Vuonna 2020 strategiatyö jatkuu maaliskuussa seudullisilla työpajoilla, joissa keskitytään yhteisten tavoitteiden ja toimenpiteiden työstämiseen.

Yhdistykset ja järjestöt kutsutaan mukaan strategiatyöhön

Strategiatyöhön toivotetaan tervetulleiksi alueen yhdistykset ja järjestöt. Syksyn 2019 analyysityöhön pääsee mukaan mm. seudullisten ja muiden järjestöneuvottelukuntaan liittyvien verkostojen kautta tai vastaamalla kyselyyn. Järjestöneuvottelukunnan kokoonpano ja linkki kyselyyn löytyvät meidanhame.fi palvelusta.
Lisätietoja strategiatyöstä ja linkki kyselyyn.

Maaliskuussa järjestettäviin työpajoihin voivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet yhdistys- ja järjestötoimijat. Ajankohdat ja ilmoittautumistiedot julkaistaan meidanhame.fi palvelussa. Työpajoissa työstetään yhdessä tulevia tavoitteita ja toimenpiteitä niihin pääsemiseksi.

Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta käsittelee työpajoista saatavan materiaalin huhtikuun kokouksessa ja päättää tarvittaessa jatkotyöskentelystä. Järjestöstrategia on tarkoitus saada valmiiksi ja julkaista syksyllä 2020.


Lisätietoja:
Sara Löyttyjärvi                                                     050-5876445                              sara.loyttyjarvi@hameensetlementti.fi
Järjestöpäällikkö
Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö (Meidän Häme –hanke ja Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyö