Järjestöyhdyshenkilöt nimetty Hämeenlinnan seudun kuntiin

 

Hämeenlinnalle, Hattulalle ja Janakkalalle on nimetty järjestöyhdyshenkilö. Nimeämisen takana on Hämeenlinnan seudun järjestöjen yhteinen Silta-verkosto, joka teki nimeämisestä esityksen kyseisille kunnille.

Yhdyshenkilön nimeämisellä vahvistetaan järjestöjen ja kuntien yhteistyötä sekä helpotetaan tiedonkulkua. Nimetty henkilö auttaa erityisesti silloin, kun järjestöllä ei ole tietoa keneen voisi olla yhteydessä. Yhden yhdyshenkilön ei ole tarkoitus hoitaa yksin kaikkea yhteistyötä, vaan tarvittaessa välittää tietoa eteenpäin kunnan eri toimialoille.

Yhdyshenkilö toimii myös kaupungin tai kunnan edustajana seudullisessa yhdistysten Silta- yhteistyöryhmässä ja -verkostossa sekä toimii yhteistyökumppanina Hämeen Setlementin koordinoimalle järjestöyhteistyölle sekä Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnalle.

 

Yhteyshenkilöt

Hattulan Kunnanhallitus nimesi Hattulan yhdyshenkilöksi järjestöyhdyshenkilöksi yhteyspäällikkö Launo Haapamäen ja varahenkilöksi liikunta- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Jari Salmelan.

Hämeenlinnan kaupunki nimesi Hämeenlinnan yhdyshenkilöksi strategiapäällikkö Sirpa Ylikerälän.

Janakkalan Kunnanhallitus nimesi Janakkalan yhdyshenkilöksi viestintäpäällikkö Leena Joutsenniemen.

 

Nimeämisehdotusta taustoitti Sosiaali- ja terveysministeriön tilaama ja Tuija Braxin toteuttama selvitys, Järjestöjen rooli maakunta- ja soteuudistuksessa, missä nostettiin yhdeksi kehittämisehdotukseksi, että kunnat nimeävät vastuuhenkilön sekä hyvinvoinnin terveyden edistämisen työhön, että järjestöyhteistyöhön / yhdistysten kanssa tehtävään yhteistyöhön.

Tulevaisuudessa on erityisen tärkeää, että yhdistykset saavat tietoa kunnan kokonaisprosesseista ja yhteistyömahdollisuuksista, jotta yhdistysten asiantuntemus ja kokemustietoa voidaan hyödyntää kunnan päätöksenteossa ja toiminnan järjestämisessä sekä kehittämisessä. Tiedonkulku on tässä keskeisessä roolissa ja sitä tukee nimetty järjestöyhdyshenkilö.

 

Lisätietoa
Hämeen Setlementti ry
Järjestökoordinaattori
Heli Laurikainen
heli.laurikainen@hameensetlementti.fi
050 452 2412