Vates: Työllisyyden hoidon yhteistyön käsikirja on ilmestynyt

Vatesin KeKo-hankkeessa tehdyssä Työllisyydenhoidon yhteistyön käsikirjassa paneudutaan yhteistyön merkitykseen työllisyydenhoidossa. Julkaisu tarjoaa kättä pidempää uusien yhteistyöverkostojen muodostamiseen ja olemassa olevien yhteistyömallien vahvistamiseen.

Julkaisu on suunnattu erityisesti niille kolmannen sektorin toimijoille, jotka edistävät osatyökykyisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden työllistymistä.

Voit tilata käsikirjan painettuna tai tutustua siihen pdf-muodossa vates:n sivuilla: https://www.vates.fi/media/julkaisut_kirjat/keko_kasikirja_digitaalinen.pdf
Tilaukset: meeri.riihela(at)vates.fi