Ovatko läheisesi mielenterveyden haasteet osa arkeasi? Osallistu valtakunnalliseen mielenterveysomaisten hyvinvointitutkimukseen

Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry toteuttaa valtakunnallisen mielenterveysomaisten hyvinvointitutkimuksen. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat  ihmiset, joiden perheenjäsenellä tai muulla läheisellä ihmisellä on mielenterveyden haasteita. Tutkimuksessa selvitetään omaisten kokemuksia osallisuudesta, leimaantumisesta, työn ja omaistilanteen yhteensovittamisesta sekä hyvinvoinnista.

Vastaajien vastaukset ovat luottamuksellisia. Tutkimus toteutetaan sähköisenä Webropol-kyselynä, johon vastataan nimettömänä.

Vastaa kyselyyn osoitteessa: www.finfami.fi/hyvinvointitutkimus

Kyselyyn voi vastata 31.12.19 asti.

Tutkimus tehdään osana valtakunnallista Recovery – toimintaorientaatio mielenterveyspalveluissa -hanketta.

Lisätiedot

Minna Kallunki/FinFami ry, minna.kallunki@finfami.fi tai p. 045 800 4903.