Risut lahjoiksi – vaikuttamistyöllä muutoksia avustusehdotuksiin?

 

Syksyllä 2017 kaikissa 18 maakunnassa käynnistyi STEAn Järjestö 2.0. -ohjelman mukainen kehittämishanke. Hankkeiden tehtävänä on ollut vahvistaa järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena. Tätä työtä on tehty ahkerasti verkostoiden, viestien ja vaikuttaen. Hankkeiden ansiosta järjestöt ja niiden merkitys sekä asiantuntemus tunnistetaan aiempaa paremmin ja lähtökohdat tuleviin uudistuksiin ovat hyvät. Hankkeiden oli määrä jatkua vuoden 2020 loppuun asti.

Joulukuun alussa saimme kuitenkin huolestuttavia uutisia STEA:n avustusehdotusten muodossa. Avustuksia esitetään leikattaviksi vuodelle 2020 ja hankkeiden on esitetty päättyvän syyskuun lopussa 2020. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että järjestöjen maakunnallinen kehittämistyö ajetaan alas puolessa vuodessa, eikä mahdollisista jatkorahoituksista ole mitään tietoa. Järjestö 2.0 hankkeiden taustaorganisaatiot toimittivat kirjeen STEA:lle jo ennakoivasti syksyllä ja avusutusehdotuksien julkaisemisen jälkeen on valmisteltu yhteinen kannanotto Sosiaali- ja terveysministeriölle (STM). Avustusehdotusten jälkeen Järjestö 2.0 hankkeet toimittivat STEA:n avustusvalmisteluun yhteiset kysymyksen ehdotukseen liittyen. Kysymyksiin saatiin vastaukset to 19.12.2019. Esitetyt perustelut eivät hankkeita ole vakuuttaneet, joten tänään pe 20.12. on toimitettu STM:lle lisäksi hankekohtaisia kannanottoja. Useissa maakunnissa on tehty omia kannanottoja ja lähestytty maakuntien kansanedustajia toiveena vaikuttaa avustuspäätöksiin. Näin olemme toimineet myös Kanta-Hämeessä.

Onneksi kanssamme tästä asiasta kantaa huolta myös Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan arviointi- ja avustusjaosto, joka on lausunut avustusehdotusta koskevassa lausunnossaan mm. ”Järjestöjen tuki sosiaali-ja terveydenhuollon uudistuksessa. Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on selkeä kirjaus siitä, että uusi sote rakennetaan maakuntien pohjalle. Tätä taustaa vasten arviointi- ja avustusjaosto katsoo, että Järjestö 2.0 -toimintaa ei tulisi purkaa ennen kuin sen jatkosta on selkeä näkemys. Jaosto näkee, että maakuntatason toiminta on tärkeää asiakaspolkujen rakentamisen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta uudessa järjestelmässä. Maakuntien perustaminen merkitsee kansalaisyhteiskunnalle ja sen järjestöille uutta osallistumisen ja vaikuttamisen haastetta. Jaosto ehdottaa, että Järjestö 2.0 -toimintojen toimintaedellytykset turvataan vuodelle 2020. Tähän liittyvää avustushakua valmisteltaessa vuodelle 2021 tulee kuulla maakuntien toimijoita.”

Toivottavasti tämä jaoston lausunto ja järjestöjen kannanotot sekä vaikutamistyö kansanedustajien suuntaan tuottavat tulosta ja Itsenäisyyspäivän aattona saamamme risut vielä muuttuvat helmikuisiksi lahjoiksi.

 

Sara Löyttyjärvi, Järjestöpäällikkö
Hämeen Setlementti ry

 

Asiasanat

avustusohjelma, avustus, sote, sote-uudistus,