SPR Hauhon osasto on Hämeenlinnan seudun vuoden 2019 vapaaehtoistoiminta

 

Hämeenlinnan seudun vapaaehtoistoiminnan verkosto myönsi Vuoden 2019 vapaaehtoistoiminta -tunnustuksen SPR Hauhon osaston vapaaehtoistoiminnalle.

SPR Hauhon osastossa toimii aktiivisesti mm. ensiapu – ja valmiusryhmä, kultaisen iän kerho, ulkoilutus- ja virkistysryhmät sekä ystävätoiminta. Tuomaristo korosti päätöksessään erityisesti toiminnan innokkuutta, aktiivisuutta, monimuotoisuutta ja merkityksellisyyttä ihmisten hyvinvoinnille.

Hämeenlinnan seudun Vapaaehtoistoiminnan verkosto etsi loppuvuodesta alueellisia hyviä vapaaehtoistoiminnan muotoja. Paikallisista toimijoista, vaikuttajista ja yksityishenkilöistä valittu tuomaristo valitsi annettujen ehdotusten joukosta voittajaksi SPR Hauhon osaston.

Tuomaristo perustelee valintaansa mm. näin: ”Koulutetut vapaaehtoiset ovat valmiudessa auttamaan ihmisiä heitä kohdanneissa kriiseissä ja onnettomuuksissa. Yhdistyksen vapaaehtoiset järjestävät ikäihmisille ja muille avun tarpeessa oleville erilaisia tapahtumia, ulkoilutusta, keskustelua, ruokailua ym toimintaa.

”Innokas ja aktiivinen osasto, jonka jäsenet panostavat paljon verkostoitumiseen ja yhteistyöhön.”

Hämeenlinnan seudun vuoden vapaaehtoistoiminta valittiin tänä vuonna viidettä kertaa:
2015 Luetaan yhdessä-toiminta
2016 MLL Hämeenlinnan yhdistyksen vertaisryhmät
2017 VIKTO ry
2018 Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ry

Palkitsemisen tavoitteena on nostaa esille Hämeenlinnan seudulla tehtävää vapaaehtoistyötä, sen erilaisia muotoja ja mahdollisuuksia. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa mahdollisuuksia osallistumiseen ja kokemuksia oman tekemisen merkityksellisyydestä.

Hauhon Punaisen Ristin Hauhon osasto sai vuoden 2019 vapaaehtoistoiminnan palkinnon 31.1.2020  Järjestöpäivässä Hämeen ammattikorkeakoululla.

Kuva: Susanna Kollanus

 

Hämeenlinnan alueelle perustettiin vapaaehtoistoiminnan verkosto alkuvuodesta 2015. Verkostoon kuuluu eri toimijoita, jotka työskentelevät vapaaehtoisten parissa. Verkoston tarkoituksena on yhtenäistää vapaaehtoistoiminnan peruskoulutusta ja jakaa koulutusvastuuta, lisätä vapaaehtoisten täydennys- ja jatkokoulutusmahdollisuuksia, suunnitella ja järjestää yhteisiä tapahtumia, lisätä vapaaehtoistoiminnan tunnettuutta paikallisesti sekä vertaistukimainen pohdinta vapaaehtoistoiminnan koordinoimiseen liittyen.