STEA:n avustuspäätökset tulivat: tarkoittaa muutoksia myös Kanta-Hämeen järjestöyhteistyöhön!

Valtakunnan tason tapahtumat, kuten Veikkauksen tilanne sekä uuden hallitusohjelman mukaisiin toimiin panostus, heijastuvat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittamaan Järjestö 2.0 -ohjelmaan.

Kaikki maakunnalliset hankkeet saivat vuodelle 2020 avustusehdotuksen, joka vahvistui 6.2.2020 yhdeksälle kuukaudelle koko vuoden sijaan. Näin kävi siis myös Hämeen Setlementin koordinoimalle Meidän Häme-hankkeelle, jonka rahoitukseen tuli 25% leikkaus.

Rahoituksen väheneminen neljänneksellä on pakottanut tehtävien uudelleenjärjestelyihin ja työn painopisteiden tarkistamiseen.
Meidän Häme-hankkeessa se tarkoittaa käytännössä että:

  • Hankkeen työntekijöiden työaikoja on tarkistettu vuodelle 2020 niin, että järjestöpäällikkö Sara Löyttyjärvi tekee hankkeelle 50% työaikaa ja järjestökoordinaattorit Niina Salo-Lehtinen ja Suvi Silvola jatkavat 100% työajoilla. Hankkeen toiminta jatkuu käytännössä 11/2020 asti, joulukuun ollessa viimeisten lomien käyttökuukausi.
  • Hämeenlinnan seudun järjestöyhteistyön AK3-avustuksella olevat resurssit pysyvät ennallaan.
  • Työtehtäviä on linjattu, supistettu ja priorisoitu, joten mitään uutta toimintaa ei vuoden 2020 aikana mahdu työntekijöiden agendalle.
  • Tehtävät keskittyvät hankkeen loppuajan kuntien ja sote-palveluiden kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä verkostoitumiseen ja meneillään olevan sote-uudistuksen tukemiseen. Osallistuminen Tulevaisuuden sotekeskus avustushakuun- sekä Kanta-Hämeen järjestöstrategian kirjoittaminen ja seudulliset hyvinvointikertomukset näistä päällimmäisinä.
  • Hankkeessa luodun, yhdistyssivusto meidänhäme.fi:n osalta Hämeen Setlementti on sitoutunut jatkamaan ylläpitoa AK3 avustuksella tehtävän järjestöyhteistyön osana.
  • Kaikki hankkeen aikana (2017-2019) aloitetut, olennaiset rakenteet, sekä niiden kehittäminen ja ylläpito, pyritään turvaamaan hankkeen päättymisen jälkeen.

Tämä tehdään:

  • Varmistamalla, että hankkeen aikana aloitettuun edustukselliseen, strategiseen yhteistyöhön maakunnan, kuntien ja kuntayhtymän kanssa, saadaan korvaava järjestöedustus. (esim. maakunnalliset, seudulliset, kunnalliset ja sote-palvelujen vetämät yhteistyöryhmät)
  • Siirtämällä kehittämis-, ylläpito- ja vetovastuuta hankkeen aikana luoduille järjestövetoisille yhteistyöryhmille: Forssan ja Riihimäen järjestösillat sekä Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta, tai niiden vastuuttamille tahoille.
  • Julkaisemalla laaja Järjestötietopaketti, joka toimii työkaluna järjestötoiminnan ja järjestöyhteistyön kehittämiseen sekä niiden tunnettuuden lisäämiseen.

Kiitämme jo tässä vaiheessa sidosryhmiämme yhteistyöstä sekä yhdessä saavutetuista tavoitteista
ja otamme edelleen mielellämme vastaan huomioita ja ehdotuksia aiheeseen liittyen.
Tästä on hyvä jatkaa!
Mikäli haluat pysyä varmasti kärryillä järjestöyhteistyön ajankohtaisista, tilaathan uutiskirjeen tästä

Terveisin Hämeen Setlementin järjestöyhteistyön tiimi,

Sara Löyttyjärvi
Niina Salo-Lehtinen
Suvi Silvola
Heli Laurikainen