Hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistaminen koronakriisin aikana ja sen jälkeen

STM:n asettaman Kari Mäkisen työryhmän tuotos Hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistaminen koronakriisin aikana ja sen jälkeen julkaistiin 3.6.2020. Julkaisussa tuodaan erinomaisella tavalla esille myös kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin rooli kriisin aikana ja sen jälkeen.

”Poikkeustilanteen vaikutukset eivät ole jakautuneet väestössä tasaisesti, minkä vuoksi on tärkeää suunnata huomiota heihin, joiden hyvinvointia poikkeustilanne on koetellut eniten.
Sosiaalisesti, inhimillisesti ja taloudellisesti ehjä ja yhdenvertainen yhteiskunta rakentuu ihmisarvon ja ihmisten keskinäisen riippuvuuden varaan. Koronakriisi paljastaa yhteiskunnan murtumakohtia, joihin puuttuminen on ensisijaisen tärkeää hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi. Hyvinvoinnin vaikutusarviointia varten tarvitaan toimiva kriteeristö, säännöllinen tiedon tuottaminen ja pysyvä arviointirakenne.”

Tutustu julkaisuun kokonaisuudessaan täällä: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162283