Kanta-Hämeen Järjestökartta 2020 rakentaa kuvaa yhdistyskentästä

Viime vuonna hyvän vastaanoton saanut Kanta-Hämeen järjestökartta toteutetaan nyt toista kertaa.

Järjestökartan tarkoitus on antaa kattava kokonaiskuva Kanta-Hämeen yhdistyksistä, seuroista ja järjestöistä, sekä niiden toimialoista, toiminnan sisällöstä, toteuttajista ja rahoituksesta.

Järjestökartta on osa vuonna 2020 koottavaa Järjestötietopakettia, jonka muut osat ovat Kanta-Hämeen järjestöstrategia, Kanta-Hämeen verkostokuvaus, Kuvaus hyvinvointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta Kanta-Hämeessä ja Järjestöyhteistyön starttipaketti. Näistä Järjestöyhteistyön starttipaketti on jo julkaistu. Kokonaisuudessaan paketti julkaistaan syksyllä 2020. Järjestämme 1.10. Samassa veneessä – järjestöyhteistyön foorumin, jossa järjestötietopaketti esitellään.

Vuoden 2020 Kanta-Hämeen yhdistyskyselyyn saimme 217 vastausta eri toimialoilla toimivilta yhdistyksiltä. Suuri kiitos kaikille vastaajille, ilman tietojanne ei meillä olisi nyt järjestökarttaa!

Muutamia lukuja 2020 järjestökartasta:

  • Kyselyyn vastanneissa yhdistyksissä toimi 7350 vapaaehtoista ja 428 työntekijää.
  • Toimintaan osallistumiskertoja kertyi yhteensä 801 879 kertaa.
  • Kyselyyn vastanneiden yhdistysten vuosibudjetit olivat yhteensä 9,3 milj.
    tuloista 30% tulee omasta varainhankinnasta (jäsenmaksut, myyjäiset, arpajaiset, myyntituotteet), seuraavana ministeriöiden kanavoimat sekä eu-ohjelmien avustukset 27%:lla ja kolmantena palvelujen myynti 20%
  • Eniten yhdistykset järjestivät erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia
  • PRH:n mukaan Kanta-Hämeeseen on rekisteröity 3 253 yhdistystä. Niiden toiminnan olemme järjestökarttaan luokitelleet 13 eri toimialaan

Tulevaisuudessa suurimmat haasteet toiminnalle ja sen kehittämiselle ovat vastanneiden yhdistysten mukaan henkilöresurssit (sekä työntekijät että vapaaehtoiset) ja toiminnan rahoitus. Kolmantena haasteena koetaan se, ettei yhdistystoiminnan arvoa ja merkitystä tunnusteta. Tähän puutteeseen osaltaan haluamme tämän järjestökartan avulla vaikuttaa.

Toivomme kartan päätyvän hyödyksi niin yhdistystoimijoille itselleen, kuin ammattilaisille ja asukkaille. Yhdistykset ja ammattilaiset voivat hyödyntää järjestökarttaa oman viestintänsä tukena, havainnollistamaan ja vahvistamaan käsitystä järjestötoiminnasta.

Mukavaa tutkimusmatkaa maakuntamme järjestökentälle!

2020 Järjestökarttaan pääsette tutustumaan tästä.

Järjestökartan pdf -version voi ladata meidanhame.fi sivuilta, josta löytyy myös listaus vuoden 2020 yhdistyskyselyyn vastanneista yhdistyksistä sekä linkki vuoden 2019 järjestökarttaan.
Samassa veneessä – järjestöyhteistyön foorumista lisätietoja saa täältä

Lisätietoja allekirjoittaneelta tai järjestökoordinaattoreilta, yhteystiedot täällä: https://www.hameensetlementti.fi/yhteystiedot/jarjestoyhteistyo/ 

Sara Löyttyjärvi     050-5645991   sara.loyttyjarvi@hameensetlementti.fi
Järjestöpäällikkö