Jäsenhaku Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukuntaan seuraavalle 2-vuotiselle toimikaudelle

KANTA-HÄMEEN
JÄRJESTÖNEUVOTTELUKUNTA

julistaa auki

 

JÄSENHAUN Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnan 2. kaksivuotiselle toimikaudelle

 

Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta aloitti toimintansa 13.5.2019 ja keväällä 2021 tulee täyteen sen ensimmäinen kaksivuotinen toimikausi ja on aika valita uusi neuvottelukunta seuraavalle kaksivuotiselle toimikaudelle 2021-2023.

 

Aikataulu

 • Esitykset jäseniksi ja varajäseniksi toimitettava 14.2.2020 mennessä vaalitoimikunnan sihteerille Sara Löyttyjärvelle, sara.loyttyjarvi@hameensetlementti.fi
 • Esityksiä voivat tehdä Kanta-Hämeessä toimivat verkosto ja yhteistyöryhmät sekä yksittäiset yhdistykset, järjestöt ja seurat. Kunnille, seurakunnille ja maakuntahallitukselle tehdään erilliset nimeämispyynnöt.
 • Esityksestä tulee käydä ilmi minkä toimialan tai toimialojen mahdolliseksi edustajaksi jäsentä tai jäseniä esitetään ja lyhyet perustelut
 • Vaalitoimikunta käsittelee esitykset ja tekee nykyiselle neuvottelukunnalle esityksen uuden järjestöneuvottelukunnan kokoonpanosta. Vaalitoimikunta ottaa esityksessään huomioon tavoitteen, että Kanta-Hämeen eri alueet ja seudut ovat edustettuina ja että jäsenissä on niin työntekijöinä järjestöissä toimivia kuin yhdistysten vapaaehtoistoimijoita.
 • Nykyinen neuvottelukunta tekee päätöksen uuden neuvottelukunnan jäsenistöstä ja varajäsenistä viimeisessä kokouksessaan 22.3.2021
 • Uusi neuvottelukunta kokoontuu ensimmäisen kerran ja järjestäytyy kesäkuussa 2021

 

Neuvottelukunnan kokoonpano 2. toimikaudelle eli miltä toimialoilta jäsenesityksiä toivotaan:

 1. Kylät, kaupunginosat, kotiseutu
 2. Työllisyyttä edistävät toimijat
 3. Luonto ja ympäristö
 4. Luovat alat (taide, kulttuuri)
 5. Urheilu ja liikunta
 6. Potilasjärjestöt, omaishoito
 7. Ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöt, monikulttuurisuus
 8. Mielenterveys, päihde, riippuvuus, kriisityö
 9. Lapsi ja perhe, väkivaltatyö
 10. Eläkeläistoimijat
 11. Nuorisojärjestöt
 12. Vammaisjärjestöt
 13. Yrittäjäjärjestöt
 14. Valmius ja varautuminen
 15. Harrastejärjestöt
 16. Sote- ja muut yhteistyöjärjestöt Hämeenlinnan seutu
 17. Sote- ja muut yhteistyöjärjestöt Forssan seutu
 18. Sote- ja muut yhteistyöjärjestöt Riihimäen seutu

Lisäksi seuraaville tahoille toimitetaan nimeämispyynnöt

 1. Tammelan rovastikunta
 2. Hämeenlinnan rovastikunta
 3. Kunnat, jokaiselta seudulta yksi asiantuntijajäsen
 4. Maakuntahallituksen edustaja

Mitä jäseneltä odotetaan?

 • Kukin jäsen edustaa neuvostossa omaa toimialaa tai verkostoa, ei vain omaa yhdistystään
 • Jäsenet ovat velvoitettuja kuulemaan taustaverkostojaan, oman yhdistysalansa ja alueensa yhdistyksiä, ja tiedottamaan molempiin suuntiin ajankohtaisista asioista

Neuvottelukunnan tehtävät

 • Järjestötoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen maakunnassa
 • Edistää kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksia maakunnassa
 • Edistää järjestöjen välistä, järjestöjen ja seurakuntien, järjestöjen ja julkisen sektorin sekä järjestöjen ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä
 • Tukea järjestöjen integroitumista entistä tiiviimmin mukaan maakunnalliseen hyvinvointi- ja ohjelmatyöhön (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, osallisuus, ympäristö, maankäyttö, strategiatyö jne.)
 • Antaa lausuntoja maakunnan päätöksentekoon
 • Neuvottelukunta nimeää järjestöjen edustajia muihin maakunnallisiin rakenteisiin, kuten Kanta-Hämeen Turvallisuusfoorumiin ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeiden ohjausryhmään sekä valtakunnalliseen maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukuntaan

Lisätietoja Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnasta ja mm. neuvottelukunnan 7.12.2020 hyväksymä Kanta-Hämeen järjestöstrategia löytyvät meidanhame.fi -sivustolta.

Jäsenhaku Kanta_Hämeen järjestöneuvottelukunnan 2.toimikaudelle_pdf_tiedosto

Lisätiedot:

Sara Löyttyjärvi, Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnan sihteeri
Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö / Hämeen Setlementti ry

sara.loyttyjarvi@hameensetlementti.fi
050-5876445
www.meidanhame.fi  www.hameensetlementti.fi