Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnan aloite kunnille ja kuntayhtymille meidanhame.fi palvelusta

Kanta-Hämeen kunnille ja kuntayhtymille

ALOITE Kanta-Hämeen yhdistyspalvelun meidanhame.fi lisäämisestä kuntien ja kuntayhtymien nettisivuille

Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta esittää alueensa kunnille ja kuntayhtymille, että ne linkittäisivät omille nettisivuilleen alueen yhdistystietopalvelun meidanhame.fi:n. Yksinkertaisimmillaan tämä onnistuu lisäämällä kunnan tai kuntayhtymän nettisivuille linkki palveluun, mutta meidanhame.fi verkkopalvelu mahdollistaa myös sisällöllistä yhteistyötä. Palvelusta voi nostaa omille nettisivuille suoraan esimerkiksi listan verkkopalveluun lisätyistä oman kunnan yhdistyksistä.

Saavutettavissa molemmin puolisia hyötyjä

Yhteistyö julkisen ja järjestösektorin välillä on yhä runsaampaa. Järjestötoiminta paikkaa ja täydentää julkisia palveluja ja nykyään on yhä olennaisempaa osata ohjata julkisista palveluista järjestö- ja yhdistystoimintaan. Harva kunta pitää yllä yhteystietorekisteriä alueensa yhdistyksistä. Meidanhame.fi tarjoaa tähän mahdollisuuden. Palvelu ei ole vielä kattava, mutta mitä enemmän palvelua hyödynnetään, sen paremmin yhdistykset ovat motivoituneita ottamaan sen käyttöön ja sitä paremmin sieltä jatkossa löytyvät aktiiviset yhdistykset.

Palvelu tarjoaa myös kunnille ja kuntatoimijoille tietoa yhteistyömahdollisuuksista ja alueen yhdistystoiminnasta. Palvelusta löytyvät mm. vasta hyväksytty Kanta-Hämeen järjestöstrategia, joka suuntaa tulevien vuosien yhteistyötä ja tavoitteita sekä Järjestötietopaketti, joka tarjoaa tietoa mm. siitä, minkälaisia ja kuinka paljon väkeä tavoittavia yhdistyksiä alueellamme toimii, minkälaista hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa yhdistykset toteuttavat ja miten yhteistyössä voisi lähteä liikkeelle.

Esimerkkejä linkityksistä:
Linkki meidanhame.fi sivulle: https://www.forssa.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/yhdistys-ja-jarjestoyhteistyo/
Leijukkeella nostettu yhdistysten lista omille sivuille: https://www.hameenlinna.fi/kulttuuri-ja-liikunta/yhdistykset-ja-seurat/

 

Lisätietoja aloitteesta:
Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnan sihteeri Sara Löyttyjärvi
sara.loyttyjarvi@hameensetlementti.fi, 050 – 564 5991

Meidanhame.fi -Kanta-Hämeen yhdistystietopalvelu on avattu 17.9.2018. Sivusto kokoaa tietoa alueen yhdistyksistä ja niiden toiminnasta. Yhdistykset itse lisäävät ja päivittävä tietojansa. Verkkopalvelun ylläpidosta vastaa Hämeen Setlementti ry:n koordinoima Kanta-Hämeen järjestöyhteistyö.
Linkki palveluun: https://www.meidanhame.fi/
Lisätietoja rajapintamahdollisuuksista: https://www.meidanhame.fi/tietoa-palvelusta/rajapinnat/

Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta on perustettu 13.5.2019 ja se edustaa alueen yhdistyksiä ja yhdistysverkostoja. Järjestöneuvottelukunnassa eri toimialojen yhdistyksillä ja järjestöillä on edustus. Lisäksi järjestöneuvottelukunnassa on asiantuntijajäsenet alueen kunnista kultakin seudulta ja maakuntaliiton edustus.
Lisätietoja: https://www.meidanhame.fi/yhteistyo/jarjestoyhteistyo/jarjestoneuvottelukunta/