Kanta-Hämeen järjestöstrategia 2025 hyväksytty

Toukokuussa 2019 perustetun Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnan johdolla on laadittu Kanta-Hämeen järjestöstrategia, joka hyväksyttiin neuvottelukunnan kokouksessa 7.12.2020.

Kanta-Hämeen järjestöstrategian tavoitteena on ollut löytää yhteinen tahtotila tulevaan yhteistyöhön, mihin suuntaan sitä halutaan kehittää ja millaisilla konkreettisilla toimenpiteillä tavoitteisiin pyritään.

Kanta-Hämeen järjestöstrategian tavoitteiden toteuttamiseen toivotaan mukaan niin alueen yhteistyöverkostot kuin kunnat ja yksittäiset yhdistykset. Joku yksittäinen yhdistys voi antaa panoksensa vaikka kutsumalla jatkossa muiden yhdistysten toimijoita mukaan järjestämiinsä koulutuksiin tai jakamalla hyväksi koettuja käytäntöjä, kun toinen puolestaan jatkossa vuokraa omia tiloja tai työvälineitä muiden käyttöön.

Kanta-Hämeen järjestöstrategiaan voi tutustua meidanhame.fi -sivuilla osoitteessa:
https://www.meidanhame.fi/yhteistyo/jarjestoyhteistyo/jarjestoneuvottelukunta/kanta-hameen-jarjestostrategia/