Järjestöt mukaan sote-uudistuksen valmisteluun

 

Järjestöt mukaan sote-uudistuksen valmisteluun – lähde mukaan järjestöjen sote-ryhmään!

Hallitusohjelman mukaista sote-uudistusta valmistellaan Kanta-Hämeessä kahdessa hankkeessa, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa sekä Sote-rakenneuudistus -hankkeessa. Hankkeiden viisi kehittämisaluetta ovat: ikääntyneiden palvelut, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, mielenterveys- ja päihdetyö, perusterveydenhuolto sekä sosiaalihuolto. Tammi-helmikuussa 2021 käynnistyy myös hankkeen työ- ja kehittämisryhmiä. Tarkoitus on vahvistaa perustason palveluja sekä siirtää painopistettä ehkäisevään työhön.

Nyt on aika sopia, miten palvelujen kehittämiseen saadaan mukaan myös laajan järjestökentän asiantuntijuus, osaaminen ja kokemustieto!

Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta / Hämeen Setlementin Järjestöyhteistyö kokoaakin nyt järjestöjen osallistamiseksi järjestöjen sote-ryhmän, jonka tehtävänä on:

 • Tuoda järjestötoiminnan näkökulmia ja tietoa kehittämistyöhön
 • Valita järjestöjen edustajat hankkeen kehittämisalueiden työryhmiin
 • Osallistaa järjestöjä laajemmin kehittämistyöhön
 • Toimia työryhmien järjestöedustajien taustatukena ja apuna

Sote-ryhmä toimii järjestöneuvottelukunnan alaryhmänä, mutta sopii tarkemmin toiminta-, tapaamis- ja viestintätavoista. Tavoitteena on kuitenkin, että ryhmä toimisi aktiivisesti kehittämistyössä mukana, seuraisi valmistelua ja olisi avoin kaikille uudistuksesta kiinnostuneille järjestöille.

Hämeen Setlementin järjestöyhteistyö tukee järjestöedustajia ja kehittämisryhmän toimintaa. Tarkoituksena on linkittää myös Sote-muutostuki- hankkeen aluekoordinaattorin työtä ryhmän tueksi.

Kiinnostuitko?

Ilmoittaudu mukaan ryhmän toimintaan ja sähköpostiryhmään Sara Löyttyjärvelle,
sara.loyttyjarvi@hameensetlementti.fi.

Tämän järjestöjen sote-ryhmän ensimmäinen kokoontuminen järjestetään 27.1.2021 klo 9.00-10.30 Teams-yhteydellä. Ryhmään ilmoittautujille toimitetaan kalenterikutsu.

Seuraaviin työryhmiin ryhmiin on pyydetty järjestöedustajia ja niihin voi ilmoittaa kiinnostuksensa sekä lyhyet perustelut.

 • Mielenterveys- ja päihdepalvelujen alueellinen työryhmä
  Työryhmän tarkoituksena on kartoittaa Kanta-Hämeen mielenterveys- ja päihdepalveluita ja käynnistää tarvittavia toimenpiteitä hankkeen tavoitteiden mukaisesti.
  Tavoitteena yhtenäistää ja varmistaa kaikenikäisten mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluiden saatavuutta.
 • Sosiaalihuollon kehittämisen työryhmä
  Työikäiset kohderyhmänä, ryhmällä on useampia kehittämiskohteita, kuten asiakas- ja palveluohjauksen ja kynnyksettömien palveluiden kehittäminen
  Työryhmä toimii koko hankkeen ajan kokoontuen pääsääntöisesti kerran kuussa

Lisätietoa: Sara Löyttyjärvi, sara.loyttyjarvi@hameensetlementti.fi, 050-5645991