JÄRJESTÖJEN SOTE-MUUTOSTUKI STARTTASI – Kanta-Hämeessä työtä jatkaa tuttu kasvo!

TIEDOTE 16.2.2021

JÄRJESTÖJEN SOTE-MUUTOSTUKI STARTTASI – Kanta-Hämeessä työtä jatkaa tuttu kasvo!

Järjestöjen sote-muutostuen valtakunnallinen hankekokonaisuus on startannut. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n ja Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukunnan muodostama Järjestöjen sote-muutostuki työskentelee sen puolesta, että sosiaali- ja terveysjärjestöt vakiinnuttavat paikkansa ihmisten osallisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin turvaajina. Toiminta hyödyntää ja jatkaa vuoden 2020 joulukuussa päättyneen Järjestö 2.0-ohjelmakauden työtä.

”Järjestöjen sote-muutostuki tekee yhdessä töitä sen puolesta, että sote-uudistuksen jälkeenkin jokaiselle löytyy joku, joka välittää tai edistää hyvää oloa arjessa”, kuvailee hankepäällikkö Anita Hahl-Weckström sote-muutostuen kansallisesta koordinoinnista vastaavasta SOSTEsta.

Hankekokonaisuudessa toimii SOSTE:n kolmen työntekijän lisäksi seitsemän järjestöasiantuntijaa, jotka kukin työskentelevät usean maakunnan alueella. Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Pirkanmaa muodostavat TAYS-erityisvastuualueen, jolla hankkeen työnantajatahona toimii Artteli-kumppanuusyhdistys ry.

Artteli-Kumppanuusyhdistyksen ydintoimintaan kuuluu järjestötoiminnan kehittäminen ja yhteistyön edistäminen. ”Järjestöjen sote-muutostuki on luonteva osa tekemistämme ja olen mielissäni siitä, että saamme osaltamme olla viemässä uudistusta vihdoin maaliin.”, sanoo yhdistyksen toiminnanjohtaja Nina Lindberg.

Alueemme järjestöasiantuntijana on 8.2.2021 aloittanut Niina Salo-Lehtinen. Hän toimi aiemmin järjestökoordinaattorina Hämeen Setlementin koordinoimassa Meidän Häme –hankkeessa. Niina tulee toimimaan aluetason tehtävissä, ja näin luonnollisesti tekemään yhteistyötä esimerkiksi maakunnallisten järjestöyhteistyöryhmien ja sote-valmistelun kanssa.

”On hienoa jatkaa töitä Järjestö 2.0:n viitoittamalla tiellä. Järjestöasiantuntijuutta ajattelen yhdenlaisena diplomaattitehtävänä, joka syventää järjestöjen ja julkisen sektorin kumppanuutta entisestään. Meillä on kuitenkin aina yhteinen asiakas: kuntalainen- siis sinä ja minä eli me. Siinä on helppo olla samalla puolella.”, Niina toteaa.

Lisätietoja:

Niina Salo-Lehtinen

Järjestöasiantuntija

Järjestöjen sote-muutostuki

niina.salo-lehtinen@artteli.fi

+358 45 277 4607