Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnan aloite Järjestöystävällinen kunta -mallista

Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta 22.3.2021
Kanta-Hämeen kunnille ja kuntayhtymille

ALOITE Järjestöystävällinen kunta -mallin toteuttamisesta

Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta esittää alueensa kunnille ja kuntayhtymille, että ne ilmoittautuisivat järjestöystävällisiksi kunniksi sekä sitoutuisivat noudattamaan ja toteuttamaan alla listattuja toimia. Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta toivoo, että kaikissa maakunnan kunnissa yhdistyksillä olisi yhtäläiset mahdollisuudet toimia kumppanina julkisen sektorin kanssa ja saada tukea myös tulevaisuudessa. Elinvoimainen kansalaisyhteiskunta luo alueelle hyvinvointia, elinvoimaa, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Järjestötoiminta luo osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä ennaltaehkäisee sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.
Tarkistuslista kunnille ja kuntayhtymille

JÄRJESTÖYSTÄVÄLLINEN KUNTA / KUNTAYHTYMÄ

Tekee yhteistyötä järjestöjen kanssa strategisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa, eli
1. huomioi järjestöjen toiminnan ja yhteistyön kunnan keskeisissä toimielimissä ja strategioissa
2. kutsuu järjestöt mukaan kunnan strategiseen suunnittelutyöhön
3. raportoi järjestöjen toiminnasta osana kuntaraportointiaan, kuten hyvinvointikertomuksia

Toteuttaa sujuvia yhteistyökäytäntöjä arjessa, kuten
4. hyödyntää järjestöjen ammattilaisten, kokemustoimijoiden ja vapaaehtoisten asiantuntijuutta toimintansa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
5. tiedottaa selkeästi toiminnastaan ja yhteistyömahdollisuuksista järjestöille
6. varmistaa, että tieto järjestötoiminnasta saavuttaa alueen asukkaat
7. nimeää järjestöyhdyshenkilön ja varmistaa hänelle riittävät resurssit ja työmenetelmät
8. kutsuu järjestöjä ja yhdistyksiä säännöllisesti koolle

Vahvistaa järjestöjen toimintaedellytyksiä, eli
9. maksaa järjestöavustuksia, joiden avulla pienetkin järjestöt voivat keskittyä perustehtäväänsä varainhankinnan sijaan
10. toteuttaa järjestöavustuksia selkeillä avustusmuodoilla ja tiedottaa niistä avoimesti
11. tukee tarjoamalla maksuttomia tai edullisia tiloja ja paikkoja toimintaan

Tarkistuslistassa on hyödynnetty muualla laadittuja malleja:
• Pohjois-Pohjanmaan malli: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/jarjestoystavallinen-kunta-ja-maakunta
• Varsinais-Suomen malli: https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/jarjestoystavallisen-kunnan-toimintamallin-luominen-ja-kuvaaminen

Aloitteen voit ladata tästä: Aloite Järjestöystävällinen kunta mallista kunnille ja kuntayhtymille

Lisätietoja aloitteesta:
Sara Löyttyjärvi, sara.loyttyjarvi@hameensetlementti.fi, 050 – 564 5991
Heli Laurikainen, heli.laurikainen@hameensetlementti.fi, 050 – 452 2412

Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta on perustettu 13.5.2019 ja se edustaa alueen yhdistyksiä ja yhdistysverkostoja. Järjestöneuvottelukunnassa eri toimialojen yhdistyksillä ja järjestöillä on edustus. Lisäksi järjestöneuvottelukunnassa on asiantuntijajäsenet alueen kunnista kultakin seudulta ja maakuntaliiton edustus. Lisätietoja: https://www.meidanhame.fi/yhteistyo/jarjestoyhteistyo/jarjestoneuvottelukunta/