Järjestöjen osallistaminen hyvinvointialueen valmisteluun aloite

Kanta-Hämeen Järjestöneuvottelukunta on kokouksessaan 6.9.2021 käsitellyt hyvinvointialueen valmistelua.

Kokous totesi, että järjestöillä on oma merkittävä rooli hyvinvointialueelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Ei ainoastaan järjestöjen palvelujen ja vertaistuen linkittymisessä palvelukokonaisuuksiin julkisten palvelujen täydentäjänä, vaan laaja-alaisesti hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden sekä osallisuuden edistämisen osalta. Järjestöt ovat tärkeä osa kansalaisyhteiskuntaa.

Siksi neuvottelukunta antoi aloitteen järjestöjen osallistumisesta hyvinvointialueen valmisteluun. Aloite lähetettiin Kanta-Hämeen Hyvinvointialueen väliaikaiselle valmisteluelimelle (VATE), Kanta-Hämeen hyvinvointialueen muutosjohtajalle sekä poliittisen seurantaryhmän puheenjohtajalle 13.10.2021.

Aloitteesta tiedotettiin myös Kanta-Hämeen medioita.

Tutustu tarkemmin aloitteeseen.