Yhdistyskysely on avattu

Yhdistyskysely on avattu

Tule mukaan tekemään yhdistysten toiminta ja palvelut näkyvämmäksi!

Vastaamalla Kanta-Hämeen yhdistyskyselyyn, olet mukana tekemässä yhdistysten monipuolista ja tärkeää toimintaa näkyväksi niin kuntien kuin hyvinvointialueen suuntaan. Kyselyyn toivotaan vastauksia laajasti Kanta-Hämeen kaikilta yhdistyksiltä, järjestöiltä ja seuroilta.

Kyselyssä kysytään mm. vuoden 2021 toimintatietoja, miten yhdistykset edistävät hyvinvointia ja terveyttä sekä miltä yhdistysten tulevaisuus näyttää.

Kyselyn tuloksista tiedotetaan niin kuntiin kuin hyvinvointialueelle, jotta yhteistyötä tehdessä tunnettaisiin paremmin kantahämäläinen yhdistystoiminta ja sen merkitys. Esim. Hämeenlinnan kaupunki käyttää kyselyn tuloksia vuoden 2021 hyvinvointiraportissa kuvaamaan yhdistysten toimintaa. Tuloksista ollaan kiinnostuneita myös hyvinvointialueen yhdyspintatyössä.

Yhteiseen vaikuttamistyöhön tarvitsemme ajantasaista tietoa yhdistyksistä, siksi kyselyyn vastaaminen on todella tärkeää.

Kysely on avoinna 31.1.2022 asti.
Kyselyyn vastaaminen kestää toimintanne laajuudesta riippuen 15–25 minuuttia.

Vastaajien kesken arvotaan yhdistystoiminnan tukipaketti (arvo n. 50 €).

Kyselyyn pääset vastaamaan tästä: https://link.webropolsurveys.com/S/90260BB456628E27

Lämmin kiitos vastauksistanne ja panoksestanne yhteiseen vaikuttamistyöhön!

Kyselyä saa myös jakaa eteenpäin!

 

Kysely on osa Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnan ja Hämeenlinnan seudun Silta-verkoston toimintaa.