Infopaketti aluevaaliehdokkaille järjestöjen toiminnasta

Käynnissä olevat hyvinvointialue vaalit ovat meidän kaikkien hyvinvoinnin kannalta tärkeät vaalit.
Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta haluaa osaltaan olla tukemassa ja edistämässä sosiaali- ja terveyden huollon uudistusta sekä toimimaan hyvinvointialeen kumppanina.
Järjestöillä on oma merkittävä rooli hyvinvointialueelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Ei ainoastaan järjestöjen palvelujen ja vertaistuen linkittymisessä palvelukokonaisuuksiin julkisten palvelujen täydentäjänä, vaan laaja-alaisesti hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden sekä osallisuuden edistämisen osalta. Järjestöt ovat tärkeä osa kansalaisyhteiskuntaa.
Perinteisen vaalitilaisuuden sijaan järjestöneuvottelukunta päätti koota järjestöjen näkökulmasta keskeisiä materiaaleja ja verkkosivuja, jota tulevat aluevaltuutetut voivat halutessaan hyödyntää oman työn tukena. Muutostilanteessa haluamme, että järjestöjen toimintaedellytyksiin ja kumppanuuteen löydetään myös hyviä ratkaisuja yhdessä.
Materiaalit löytyvät yhteiseltä Padlet-alustalta, jota täydennämme aina tarvittaessa.