K-H Järjestöneuvottelukunnan 3. toimikaudelle 2023-2025 on jäsenhaku auki

K-H Järjestöneuvottelukunnan 3. toimikaudelle 2023-2025 on jäsenhaku auki

Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta julistaa auki JÄSENHAUN Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnan kolmannelle kaksivuotiselle
toimikaudelle.

Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta aloitti toimintansa 13.05.2019 ja sen toinen kaksivuotinen toimikausi alkoi kesäkuussa 2021 ja tulee täyteen keväällä 2023. Nyt on aika valita uusi neuvottelukunta seuraavalle kaksivuotiselle toimikaudelle 2023–2025.

Tästä ladattavissa oleta tiedote jäsenhausta: Jäsenhaku 3.toimikaudelle meidanhameeseen

Aikataulu

 • Esitykset jäseniksi ja varajäseniksi toimitettava 17.3.2023 mennessä vaalitoimikunnan sihteerille
  Elisa Jokiselle, elisa.jokinen@hameensetlementti.fi
 • Esityksiä voivat tehdä Kanta-Hämeessä toimivat verkostot ja yhteistyöryhmät sekä yksittäiset
  yhdistykset, järjestöt ja seurat.
 • Hyvinvointialueelle, kunnille, seurakunnille ja maakuntahallitukselle tehdään erilliset
  nimeämispyynnöt.
 • Esityksestä tulee käydä ilmi minkä toimialan tai toimialojen mahdolliseksi edustajaksi jäsentä tai
  jäseniä esitetään ja lyhyet perustelut.
 • Vaalitoimikunta käsittelee esitykset ja tekee nykyiselle neuvottelukunnalle esityksen uuden
  järjestöneuvottelukunnan kokoonpanosta. Vaalitoimikunta ottaa esityksessään huomioon
  tavoitteen, että Kanta-Hämeen eri alueet ja seudut ovat edustettuina sekä jäsenissä on niin
  työntekijöinä järjestöissä toimivia kuin yhdistysten vapaaehtoistoimijoita.
 • Nykyinen neuvottelukunta tekee päätöksen uuden neuvottelukunnan jäsenistöstä ja varajäsenistä
  viimeisessä kokouksessaan 20.4.2023.
 • Uusi neuvottelukunta kokoontuu ja järjestäytyy ensimmäisen kerran kesäkuussa.

Neuvottelukunnan kokoonpano 3. toimikaudelle eli miltä toimialoilta jäsenesityksiä toivotaan:

1. Kylät, kaupunginosat, kotiseutu
2. Työllisyyttä edistävät toimijat
3. Luonto ja ympäristö
4. Luovat alat (taide, kulttuuri)
5. Urheilu ja liikunta
6. Potilasjärjestöt, omaishoito
7. Ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöt, monikulttuurisuus
8. Mielenterveys, päihde, riippuvuus, kriisityö
9. Lapsi ja perhe, väkivaltatyö
10. Eläkeläistoimijat
11. Nuorisojärjestöt
12. Vammaisjärjestöt
13. Yrittäjäjärjestöt
14. Valmius ja varautuminen
15. Harrastejärjestöt
16. Sote- ja muut yhteistyöjärjestöt Hämeenlinnan seutu
17. Sote- ja muut yhteistyöjärjestöt Forssan seutu
18. Sote- ja muut yhteistyöjärjestöt Riihimäen seutu

Lisäksi seuraaville tahoille toimitetaan nimeämispyynnöt:

19. Tammelan rovastikunta
20. Hämeenlinnan rovastikunta
21. Kunnat, jokainen seutukunta
22. Hyvinvointialueen yhteyshenkilö
23. Maakuntahallituksen edustaja ja yhteyshenkilö

Mitä jäseneltä odotetaan?
• Kukin jäsen edustaa neuvostossa omaa toimialaa tai verkostoa, ei vain omaa yhdistystään
• Jäsenet ovat velvoitettuja kuulemaan taustaverkostojaan, oman yhdistysalansa ja alueensa yhdistyksiä sekä tiedottamaan molempiin suuntiin ajankohtaisista asioista

Neuvottelukunnan tehtävät
• Järjestötoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen maakunnassa
• Edistää kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksia maakunnassa
• Edistää järjestöjen välistä, järjestöjen ja seurakuntien, järjestöjen ja julkisen sektorin sekä järjestöjen ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä
• Tukea järjestöjen integroitumista entistä tiiviimmin mukaan maakunnalliseen hyvinvointi- ja ohjelmatyöhön (hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, osallisuus, ympäristö, maankäyttö, strategiatyö jne.)
• Antaa lausuntoja maakunnan päätöksentekoon
• Neuvottelukunta nimeää järjestöjen edustajia muihin maakunnallisiin rakenteisiin, kuten KantaHämeen Turvallisuusfoorumiin ja Valtionapuhankkeiden ohjausryhmään sekä valtakunnalliseen maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukuntaan

Lisätiedot:
Elisa Jokinen, Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnan sihteeri
Kanta-Hämeen Järjestöyhteistyö / Hämeen Setlementti ry
elisa.jokinen@hameensetlementti.fi
050-4522412
www.meidanhame.fi
www.hameensetlementti.fi