Haminankylä – Mommila turvallisuussuushankkeen päätöstilaisuus

Haminankylä – Mommila turvallisuussuushankkeen päätöstilaisuus

Haminankylä pääsi ainoana kylänä Hämeen alueelta valtakunnalliseen kyläturvallisuus 2025 pilottiin mukaan. Haminankylän hanke käynnistyi 17.2.2022 ja päätöstilaisuus pidettiin 11.3.2023. Projektiin kytkettiin varhaisessa vaiheessa mukaan naapurikylä Mommila-Hietoinen.

Haminankylän turvallisuussuunnitelman tavoitteena olivat:

 • Huolehditaan ikäihmisistä ja apua tarvitsevista
 • Kyläturvallisuutta vahvistetaan ja opetellaan varautumista
 • Toimivat tietoliikenneverkot vahvistavat monipaikkaista asumista
 • Kyläyhteisö toimii yhteisten asioiden hyväksi
 • Työn tuloksena syntyy työkaluja turvallisuuden kehittämiseen
 • Työkalutut ovat Skaalattavissa Hausjärven muille halukkaille kylille ja laajemmin Hämeen Kylille sekä kaikille halukkaille Suomen kylille.

Hausjärven Oitin, Hikiän ja Ryttylän taajamat sisältäen lähikylät ovat toteuttaneet maalin mukaisesti turvallisuuskyselyn.

Onnistunut pilotti on herättänyt kiinnostusta kyläturvallisuuteen myös muualla Kanta-Hämeessä sekä valtakunnallisesti.

OPIT JA AIKAANSAANNOKSET

 • Hyvät viranomaisten edustajat eri vastuualueilta ohjausryhmän jäseninä
 • Hyvä tuki Suomen Kylät ja Hämeen Kylät ry:ltä sekä Hausjärven kunnalta
 • Naapurikylä Mommilan liittäminen mukaan samaan hankkeeseen varhaisessa vaiheessa
 • Erittäin hyvä vastausten määrä kyläturvallisuuskyselyyn
 • Riskien ja uhkien tunnistaminen, priorisointi ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suunnittelu
 • Löydettiin kyliltä erilaisia vahvuuksia ja osaamista
 • Saatiin sujuvasti innostuneita, osaavia, eri-ikäisiä ja eri sukupuolisia henkilöitä turvallisuus-, hälytys- ja valokuituryhmiin
 • Kuitu 121 valokuituverkko Osuuskunnan perustaminen
 • Kaikille kiinteistöille ml. kesäasunnot jaettava Kodin turvallisuuskansio ja siitä sähköinen versio
 • Luotiin työkalut muidenkin halukkaiden kylien käytettäväksi
 • Kyläturvallisuustyön laajeneminen Hausjärven muillekin kylille. Kyläturvallisuuskyselyt toteutettu Ryttylässä, Hikiällä ja Oitissa
 • Vapepa (Vapaaehtoinen pelastuspalvelu) yhteistyö
 • Medianäkyvyys
 • Saatiin Suomen Kylät ry:n hankintana virranvaihtajakytkin sekä kyläradio
 • Onnistunut pilotti on herättänyt kiinnostusta kyläturvallisuuteen myös muualla Kanta-Hämeessä sekä valtakunnallisesti
 • Pilotti on käytännössä jäsentänyt sitä, mikä voi olla kyläyhteisön rooli turvallisuustyössä ja tuonut esimerkillään tätä näkyväksi myös valtakunnallisestI

PARANNETTAVAA

 • Asukastilaisuuksiin olisi saanut osallistua enemmän ihmisiä työstämään suunnitelmia.
 • Olisi pitänyt jalkautua ja käyttää vielä enemmän ”suusta suuhun” tiedotusta.
 • Digiturvallisuus jäi vähälle huomiolle turvallisuuskyselyssä.
 • Kesäasukkaiden osaamisen hyödyntäminen ja mukaan saaminen.
 • Kyläyhteisön roolia turvallisuustoimijana saatiin rakennettua hienosti kylätasolla, mutta toiminnan laajentaminen muille kylille sekä kytkennät viranomaisten turvallisuustyöhön vaativat vielä jatkokehittämistä ja resursseja.

TULOKSENA TYÖKALUJA

 • Lomakkeet: Projektisuunnitelma, Kyläturvallisuuskysely, Riskien ja uhkien priorisointi, Kodin turvallisuuskansio, Loppuraportti
 • Kylän turvallisuussuunnitelman mallisuorite Kylämme.fi sähköiselle alustalle