Uutinen


  Forssan kaupungin Kestävää elinvoimaa -kaupunkistrategiassa pidetään vapaaehtoistyötä ja kolmatta sektoria koko kunnan voimavarana. Uudessa www-sivujen osiossa tarjotaan tietoa ja ohjeita yhteistyön mahdollisuuksista yhdistyksille ja järjestöille. Kaupunki tukee yhdistyksien ja järjestöjen toimintaa eri keinoin. Toimijoihin pidetään yhteyttä ja uusia hankkeita Lue lisää…


Viime vuonna hyvän vastaanoton saanut Kanta-Hämeen järjestökartta toteutetaan nyt toista kertaa. Järjestökartan tarkoitus on antaa kattava kokonaiskuva Kanta-Hämeen yhdistyksistä, seuroista ja järjestöistä, sekä niiden toimialoista, toiminnan sisällöstä, toteuttajista ja rahoituksesta. Järjestökartta on osa vuonna 2020 koottavaa Järjestötietopakettia, jonka muut osat Lue lisää…


Järjestöyhteistyön arviointikyselyn avulla arvioidaan ja kehitetään Hämeen Setlementti ry:n koordinoiman Kanta-Hämeen järjestöyhteistyön ja Meidän Häme -hankkeen toimintaa sekä suunnitellaan tulevaa toimintaa ja yhteistyötä. Kyselyssä arvioidaan vuosien 2019-2020 toimintaa, mutta katsotaan samalla tulevaisuuteen ja pohditaan millaista järjestöyhteistyön pitäisi olla tulevaisuudessa/jatkossa. Kyselystä Lue lisää…


Oikeusministeriötä kiinnostaa, miten suomalaiset yhdistykset ja järjestöt toteuttivat ja toteuttavat kokouksiaan poikkeuskeväänä ja -kesänä 2020. Ministeriö on avannut kaikille yhdistyksille ja järjestöille avoimen kyselyn kokousjärjestelyistä. Siihen voi vastata täällä. – Tarvitsemme tietoa kevään, kesän ja syksyn 2020 kokousten käytännöistä yhdistys- ja Lue lisää…


STM:n asettaman Kari Mäkisen työryhmän tuotos Hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistaminen koronakriisin aikana ja sen jälkeen julkaistiin 3.6.2020. Julkaisussa tuodaan erinomaisella tavalla esille myös kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin rooli kriisin aikana ja sen jälkeen. ”Poikkeustilanteen vaikutukset eivät ole jakautuneet väestössä tasaisesti, Lue lisää…


Kumppanuutta koronan keskellä – järjestöt valmius- ja turvallisuussuunnittelussa Koronakriisi on vaikuttanut ihmisten arkeen monin eri tavoin. Myös järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytykset ja toiminnan tarpeet muuttuvat häiriötilanteiden tai poikkeusolojen aikana. Järjestöt ovat koonneet tilannekuvaa omasta toiminnastaan sekä omien kohderyhmiensä kokemuksista. Ne Lue lisää…


Tiedote 2.6.2020 Vapaa julkaistavaksi HAETAAN KAHVILAN PITÄJÄÄ HÄMEENLINNAN KUMPPANUUSTALOON   Hämeenlinnan Kumppanuustalo on kaikille avoin kansalaistoiminnan keskus, joka on ollut toiminnassa syyskuusta 2014. Talossa toimii vakituisesti Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiö, Hämeen Setlementti, Kettuki ry, MLL:n Hämeen piiri, Vapaaehtoiskeskus Pysäkki sekä Hämeenlinnan Lue lisää…


  Hämeenlinnan kaupunki otti käyttöön uuden avustusjärjestelmän vuoden 2020 järjestöavustuksia jaettaessa. Muutos mahdollisti esimerkiksi pienten avustusten hakemisen ympäri vuoden. Nyt avatulla kyselyllä halutaan kuulla yhdistysten näkemyksiä uudesta avustusjärjestelmästä. Vastausaikaa on 10.6.2020 asti. Vastaamaan pääset tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/444614BF01FB3F1D   Lisää tietoa Lue lisää…


Setlementtiliitossa huhtikuu on turva-teemakuukausi. Hämeen Setlementin järjestöyhteistyössä olemme halunneet tuoda esiin järjestöjen tekemää työtä ja niissä tapahtuvia muutoksia poikkeusaikana. Muuttuneessa tilanteessa useat kantahämäläiset yhdistykset ovat kyenneet hienosti muuttamaan toimintaansa siirtymällä verkkoon ja ottaen uusia toimintatapoja käyttöön. Näin on pystytty tukemaan Lue lisää…


Miltä kantahämäläisen yhdistystoiminnan ja yhteistyön pitäisi näyttää 5 vuoden päästä? Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta aloitti vuonna 2019 Kanta-Hämeen järjestöstrategian laadinnan yhdistystoiminnan swot-analyysillä. Maaliskuulle  2020 suunnittellut työpajat jouduttiin perumaan vallitsevan epidemiatiltanteen vuoksi. Tällä kyselyllä voitte antaa omat näkemyksenne siitä, minkälaisia yhteisiä tavoitteita ja toimenpiteittä Lue lisää…


Yhteensä: 64