Hankkeet


Ruokajärjestelmä vaatii radikaalin sopeutumisen planetaarisiin rajoihin. Sopeutuminen vaatii yhteiskunnan sisäistä yhteistyötä ja yksilöiden kokemuksen minäpystyvästä toiminnasta. Hankkeemme osallistaa nuoria kokonaiskestävyyttä tavoittelevan ruokajärjestelmän kehittämiseen. Hanke opettaa ruokajärjestelmämuutoksen edellyttämää ekosysteemitajua, luonnonvarojen lukutaitoa ja muutosten älykästä tulkintaa, ja mahdollistaa osallistuminen muutoksen tekoon. Hackathon: Lue lisää…


Kotipirttiä on vuodesta 2012 lähtien vuosittain korjattu johdonmukaisesti, pieteetillä vanhaa kunnioittaen. Seuraavana on vuorossa ulkovuoren ja ikkunapuitteiden huoltomaalaukset, ilmanvaihdon kunnostaminen, näyttämökaiteen rakentaminen ja vanhojen näyttämömaalausten ja kulissien konservoinnit. Työt on jaksotettu vuosille 2021 – 2022. Hankkeelle on haettu rahoitusta Suomen Lue lisää…


TyöPolku on Hämeessä toimiva työllisyyspalvelu, jota hallinnoi Hämeen Setlementti. TyöPolku toimii TE-toimiston työllisyyspoliittisella avustuksella sekä kuntien rahoituksella. TyöPolku tarjoaa asiakkailleen yksilöllistä tukea kohti työelämää työkokeilujen, työhönvalmennuksen ja koulutushakujen avulla. Palvelut on kohdennettu TE-toimiston maahanmuuttajataustaisille asiakkaille. Mitä TyöPolku tekee? • Valmentaa Lue lisää…


Vilppu-hankkeen vapaaehtoiset toimivat ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen tukena ja hyvinvointia edistäen. Valtakunnallisessa hankkeessa kehitetään vapaaehtoistoiminnan malli, sitä tukevat koulutukset ja vapaaehtoisten vertaistuen muodot sekä aloitetaan vapaaehtoistoiminta. Käynnistettävällä uudella toimintamuodolla tuetaan ikääntyvien kotona asumista ja lapsiperheiden arjenhallintaa sekä vähennetään yksinäisyyttä ja Lue lisää…


TriPla II-hanke on Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukuntien alueella toimiva välityömarkkinahanke, joka tarjoaa työnantajille ja työnhakijoille yksilöllisiä ratkaisuja työllistämiseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Hämeen TE-toimiston ja alueen kuntien kanssa. Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa LounaPlussa ry yhdessä Lue lisää…


Hämeen Setlementti ry:n koordinoimassa hankkeessa kehitetään maakunnallista yhteistyötä sekä Forssan ja Riihimäen seutujen järjestöyhteistyötä.


Yhteensä: 7