Hankkeet


Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa tuetaan maaseudulla asuvien yksinäisten ikäihmisten kotona asumista. Hankkeen tavoitteet ovat: tavoittaa maaseudulla asuvia yksinäisyyttä ja turvattomuutta kokevien ikäihmisiä ohjata yksinäisyyttä kokevia ikäihmisiä heitä kiinnostavien toimintojen ja harrastusten pariin vahvistaa yhteistyötä ikäihmisten itsensä, heidän läheistensä, yksityisen, Lue lisää…


  Haluamme reitistön avulla tuoda tunnetuksi Piehingin paikallista kulttuurihistoriaa ja luonnon tuntemusta. Samalla luomme helpon tavan lähteä liikkumaan lähiluontoon ja sydänmaan metsiin. Reitistö luo turvallisen kulkureitin niin uusille kuin nykyisillekkin asukkaille ja vierailijoille.  Reitistön avulla tutustumme omaan paikallishistoriaan, nimistöön, perimätietoon Lue lisää…


Vaaralla palaa on yleishyödyllinen kehittämishanke, jossa luodaan rautavaaralainen toimintamalli kehittää maaseutuasumista sekä kylä- ja järjestötoimintaa yhteisöllisten tapahtumien ja omaehtoisen toiminnan kautta.


Joensuun keskustassa Suvantokadulla toimii kaikille yli 65-vuotiaille ikäihmisille avoin matalan kynnyksen kohtaamispaikka ToriKievari. Toiminnan rahoittaa STEA ja hankkeen hallinnoinnista vastaa Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry. Toiminnan tavoitteena on edistää Joensuun seutukunnan ikääntyvien henkilöiden mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä yksinäisyyttä. Lisäksi tavoitteena on edistää Lue lisää…


Kulttuuripaja Kuohu tarjoaa nuorille aikuisille monipuolista, luovaa ryhmätoimintaa ja rennon kohtaamispaikan Joensuun keskustassa. Kulttuuripajamallin toiminta perustuu ohjattuun toiminnalliseen vertaistukeen. Hankkeessa koulutetaan vertaisohjaajia ohjaamaan toiminnallisia ryhmiä kulttuuripajan toimintaan osallistuville. Toiminta on suunnattu 18-35-vuotiaille, joilla on jokin mielenterveyden haaste.   Kulttuuripaja Kuohu Lue lisää…


Toteutusaika: 1.5.2019-31.12.2020   Hankkeen tavoitteena on kannustaa nuoria ideoimaan ja tuottamaan itselleen mieluisia tapahtumia aikuisten valmentamina. Ikäjakauma hankkeeseen osallistuvilla nuorilla on noin 15-19 vuotta. Nuorista kootut ryhmät suunnittelevat, toteuttavat ja vastaavat tapahtumakokonaisuuksista itse. Hankkeen aikana on tarkoitus toteuttaa 2-5 pientä ja yksi Lue lisää…


Yhteensä: 117