Asunnottomien yö -tapahtuma Hämeenlinnassa

17.10.2021 klo 14:00 - 20:00 / Muu, Verkossa tapahtuva toiminta / NAL Hämeenlinnan seutu ry

Asunnottomien Yö -tapahtuma Hämeenlinnassa 17.10.2021 klo 14 – 20

YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17.10. järjestetään Asunnottomien yö – tapahtumia eri puolilla maata.  Tämän vuoden teemana on “Ulkopuolella – syrjäytynyt vs. syrjäytetty”.

Hämeenlinnassa tapahtuma järjestetään laajassa yhteistyössä mm. asumisen toimijoiden kanssa. Asunnottomien yön tapahtumassa muistutetaan asunnottomuuden syrjäyttävästä vaikutuksesta, etsitään hyviä toimintatapoja yhdessä, tarjotaan ruokaa ja keräyksellä koottuja hygieniatarvikkeita sekä lämpimiä vaatteita tarvitseville. Tilaisuus antaa äänen asunnottomuutta kokeneille sekä aiheen parissa työskenteleville. Asunnottomien yö -tapahtuman ympärillä järjestetään kokonainen teemaviikko joka sisältää mm. Pop up asumisohjausta, koulutusta ja Kokemuskirjaston.

Asunnottomien yö – tapahtumalla halutaan nostaa esiin erityisasumisen haasteita. Erityisesti mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä vankilasta vapautuminen aiheuttavat haasteita asunnon löytymisessä mutta myös asumisessa. Kohtuuhintaisia, pieniä asuntoja ei ole tarpeeksi saatavilla. Asumisen ohjaus ja tuki arjen hallintaan auttavat asunnon säilyttämisessä. Voimat ja taidot eivät välttämättä riitä omien oikeuksien ja tukimahdollisuuksien etsimisessä, kun haastavasta arjesta selviytyminen vie voimia. Myös digitalisaation kehitys voi syrjäyttää. Hoitovaihtoehtojen tulisi olla monipuolisia ja niihin olisi päästävä helposti. Päihde- ja mielenterveysongelmissa hoitoon pääsy tulee turvata.

Syrjäytymisen ja ulkopuolisuuden kokemus  on myös usein kulttuurillinen haaste. Syrjintää ja syrjäyttämistä ei tulisi joutua kohtaamaan erilaisen taustan tai elämänhistorian vuoksi. Myös kielimuuri tai erilaiset tavat ja uskomukset voivat johtaa ulkopuolisuuden kokemukseen. Maahan kotoutumista ja monikulttuurisia erityistarpeita tulee huomioida. Maahanmuuttajien erityisen haavoittuva asema tulee tunnistaa.

Asunnottomien yö nostaa esiin myös nimby- ilmiön. Onko yhteiskunnassa, omassa elinpiirissämme sijaa erilaisuudelle?  Vastassa olevat asenteet voivat olla syrjiviä ja johtaa ulkopuolisuuden kokemukseen. Suvaitsevaisuus voi olla näennäistä. Parhaiten asumispalveluista ja tuetusta asumisesta pääsee osaksi yhteiskuntaa, kun ne sijoitetaan hajautetusti pieninä yksiköinä ja tukiasuntoina yhdyskuntarakenteiden sisälle, palveluiden läheisyyteen.

Syrjäytymiskehitys on nähtävissä varhain. Siihen tulee myös puuttua varhain. Vähävaraisuus tai ylisukupolviset mielenterveyden ja päihdekäytön haasteet tulee tunnistaa ja tunnustaa. Jokaisella tulee olla oikeus osallisuuteen, omaan kasvu- ja elinympäristöön sekä oikeus omaan kotiin.  “Oma koti on perusoikeus”, muistuttaa tapahtumaa järjestävä Kari Jarho, ohjaaja Hämeenlinnan A-klinikkayhteisöstä.

Tapahtuma järjestetään Kino Wanhakopissa (Sibeliuksenkatu 11, 13100 HML), Hämeenlinnan torilla ja Radio Jauho 101,3 MHz 17.10.2021 klo14.00-20.00.

Lisätietoja www.a-klinikka.fi/asunnottomienyo

 Asunnottomien yö Hämeenlinna 2021 | Facebook

 

Toiminta-alue

Alue
Kanta-Häme

Kunta
Hämeenlinna, Hattula, Janakkala

Kaupunginosa / Kylä
Hämeenlinnan keskusta

Teemat

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kokemusasiantuntijuus, kotoutuminen, kriminaalityö, osallisuus, päihteet ja riippuvuudet, sosiaali ja terveys, tapahtuma, vaikuttaminen, yhteistyö ja verkostot, yleisötilaisuudet

Asiasanat

asunnottomuus, asunnottomien palvelut, asunnottomien yö, kotoutuminen, mielenterveys- ja päihdetyö, toimeentulo

Kohderyhmä

ammattilaiset ja asiantuntijat, asiakkaat, asunnottomat, järjestötoimijat, kokemusasiantuntijat, kuntalaiset, kuntoutujat, läheiset ja omaiset, maahanmuuttajat ja pakolaiset

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Tapahtuma on verkossa

https://radiojauho.com/

Hinta

Tapahtuma on maksuton