Meidanhame.fi palvelun saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Hämeen Setlementti ry:n verkkopalvelua https://www.meidanhame.fi. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.
kk
Digipalvelun saavutettavuuden tila
Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.
kk
Ei saavutettava sisältö verkkopalvelussa
Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:
kk
Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole vielä vaatimusten mukaisia, mutta ne tullaan korjaamaan mahdollisimman pian käytössä olevien resurssien puitteissa.
kk
Onnistumiskriteeri WCAG 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen (Taso AA Ymmärrettävä)
 • Kriteerin täyttymistä vaativat ehdot elementtien johdonmukaisesta merkitsemisestä eivät toteudu täydellisesti ja niissä esiintyy virheitä.
 •  Onnistumiskriteeri WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput (Taso AA Hallittava).
  Verkkosivuston elementtien nimilapuissa esiintyy puutteita.
kk
Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska niihin sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.
 • Onnistumiskriteeri WCAG 1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa (Taso AA Havaittava)
  Osoittimen viemällä päävalikon päälle tulee näkyviin alasvetovalikko. Kriteerin vaatimat ehdot eivät täyty, koska näkyviin tullutta sisältöä saa piilotettua siirtämättä osoitinta. Alavalikon näkyviin saaminen kohdistamalla osoitin siihen on katsottu olevan olennainen toiminto verkkopalvelun toiminnan kannalta. Valikon toimiminen edellä mainitulla tavalla on automaattinen osa WordPress-WWW-sisällönhallintaohjelmistoa, jolle Toimeksi-verkkopalvelukokonaisuus on rakennettu.
 • Onnistumiskriteeri WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet (Taso A Havaittava)
  Otsikkotasoissa on puutteita sivuilla, joissa on käytetty automaattisesti sisältöjä nostavia listauksia. Näissä listauksissa on määritelty koko toimeksi – verkkopalvelukokonaisuudessa automaattiset otsikkotasot. Näiden muuttaminen vaikuttaisi automaattisesti jokaisen sivun listauksiin, joissa on käytössä samanlaiset sisältönostot, jolloin otsikkotasoissa olisi virheitä joka tapauksessa osalla sivuista ja sivujen luettavuus kärsisi. Puuttuvien otsikkotasojen lisääminen olisi ongelmallista sivujen tarkoituksenmukaisen rakenteen kannalta.
 • Onnistumiskriteeri WCAG 4.1.1 Jäsentäminen (Taso A Toimintavarma)
  Kriteerin täyttymistä vaativat ehdot eivät toteudu täydellisesti ja niissä esiintyy virheitä.
kk
Seuraava sisältö ja/tai toiminnot eivät ole saavutettavissa, koska sovellettava lainsäädäntö ei kata niitä.
 • Verkkopalvelusta löytyy käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia. Verkkopalveluun tuottavat sisältöä eri yhdistysten ja yhteisöjen toimijat. Verkkopalvelun käyttäjät voivat lisätä sivustolle sisältöjä, linkkejä, liitetiedostoja sekä valokuvia. Näiden tietojen osalta ei voida taata verkkopalvelun ylläpitäjän puolesta saavutettavuutta, vaan jokainen ilmoituksen tekijä on itse vastuussa julkaisemastaan sisällöstä.
kk
Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkopalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi
Verkkolomakkeella: https://www.meidanhame.fi/tietoa-palvelusta/anna-palautetta/
Sähköpostilla: meidanhame@hameensetlementti.fi
kk
Valvontaviranomainen
Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.
kk
Valvontaviranomaisen yhteystiedot
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000
kk
Miten olemme testanneet saavutettavuutta?
Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat Meidanhame.fi – järjestötietopalvelun ylläpidon (Hämeen Setlementti ry:n) tekemään itsearviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. Testauksessa on käytetty apuna WAWE – saavutettavuustyökalua.
Verkkopalvelu on julkaistu 17.9.2018
Tämä seloste on laadittu 22.9.2020.
kk
Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi Meidanhame.fi – aluepalvelussa sekä valtakunnallisessa Toimeksi-verkostossa yhteistyössä verkkopalvelun toimittajan kanssa.

 Muokattu viimeksi: 14.11.2022