Toimijat


Yhdistys toimii Alvettulan koulun oppilaaksiottoalueella, johon kuuluvat mm. seuraavat hauholaiset kylät: Alvettula, Hyömäki, Ilmoila, Lautsia, Torvoila, Miehoila, Metsäkylä. Yhdistys tukee Alvettulan koulun ja päiväkodin toimintaa ja tekee työtä koulun ja päiväkodin toiminnan jatkumisen hyväksi. Järjestämme mm. tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia. Vuosittain Lue lisää…


Ars-Häme ry perustettiin v. 1973 Forssassa Olavi Vaarulan ateljeessa ajamaan kantahämäläisten taiteilijoiden ammatillisia etuja. Yhdistysrekisteriin se merkittiin 25.11.1975 ja kotipaikaksi tuli Hämeenlinna. Nyt yhdistys hallinnoi Hämeenlinnassa ja Riihimäellä kahta taiteilijoiden perustamaa työhuoneyhteisöä – Taidekasarmia ja Välittäjä kolmosta – joissa työskentelee Lue lisää…


Ehkäisevä päihdetyö, A-klinikka Oy koordinoi Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan seudun ehkäisevää työtä. Ehkäisevä päihdetyö toimii järjestöjen kanssa yhteistyössä ja edustaa monialaisissa järjestöverkostoissa päihdejärjestöjä sekä päihdetoimijoita. Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on lisätä kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, ennaltaehkäistä sekä vähentää päihdekäytöstä aiheutuvia haittoja Lue lisää…


Elonkierto on Jokioisilla sijaitseva kaikille avoin ja maksuton kotieläinpiha ja esittelypuisto, joka kertoo luonnonvarojen tutkimuksesta. Elonkierrossa voi oppia, miten ihminen ja luonto toimivat yhdessä ja miten tutkimus siirtyy käytäntöön. Kesäisin puistossa laiduntaa lehmiä, hevosia, lampaita, vuohia ja kanoja. Kävijä pääsee Lue lisää…


Elvisisters on yhdeksän naislaulajan muodostama lauluyhtye, joka on perustettu vuonna 1996. Lauluyhtyeen ohjelmisto koostuu iskelmistä, kansanlauluista sekä vakavammasta lauluista. Lauluyhtye harjoittelee kerran viikossa n. 2 – 2,5 tuntia kerrallaan.


Eläkeliiton Tammelan yhdistyksen tarkoituksena on kotikunnassamme Tammelassa, eläkeläisten ja eläketurvaa tarvitsevien, henkisten ja aineellisten etujen valvominen sekä heidän asemassaan ilmenevien epäkohtien korjaaminen. Toimintaamme ohjaavat arvot ovat inhimillisyys, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, yhteisvastuu ja vuorovaikutus. Yhdistyksemme tarjoaa jäsenilleen retkiä, matkoja, elämyksiä, laulua ja Lue lisää…


Turengissa ja Tervakoskella toimiva yhdistys edistää eläkeläisten asioiden ja virkeyden ylläpitämistä. Toimintaan kuuluu parittomien viikkojen maanantaikerho, missä on esiintyjiä eri aloilta. Kerran viikossa voimistelua, boccia, senioritanssia sekä kesällä mölkkyä. Erilaiset matkat, teatterit ja viihteelliset tapahtumat, unohtamatta hengellistä puolta mm. kirkkopyhä Lue lisää…


Seura toimii Etelä-Hattulassa vapaaehtoisvoimin. Ylläpidämme Kouvalan maamieseurantaloa, jota vuokrataan kokous- ja juhlatilaisuuksiin. Järjestämme myös erilaisia tapahtumia kuten myyjäisiä, kirpputoreja, teatteriretkiä, talviriehaa, loppiaistansseja ym. Olemme mukana myös sytyttämässä loppiaistulia Hämeen härkätielle. Seuralla on omat facebook-sivut Kouvalan maamiesseurantalo, jossa ilmoitamme ajankohtaisista tapahtumista.


Martat on kotitalousneuvontaa antava kansalaisjärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouden arvostusta. Järjestö on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Martoissa on mahdollisuus uuden oppimiseen, yhdessä tekemiseen, vaikuttamiseen ja elämyksiin. Martat on kaikille avoin yhteisö, jossa tahto osata itse muuttuu toiminnaksi. Katso Lue lisää…


Etelä-Suomen Syöpäyhdistys on vuonna 1965 perustettu terveysjärjestö. Olemme Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö ja osa Syöpäjärjestöjä. Teemme yhteistyötä alueemme sairaaloiden, sairaanhoitopiirien ja terveyskeskusten kanssa. Yhdistyksen palvelut täydentävät julkisen sektorin palveluita. Yhdistys turvaa omalla ammattitaidollaan palveluidensa korkean laadun ja vaikuttavuuden. Toimipisteet löytyvät Helsingistä, Hämeenlinnasta, Lue lisää…


Yhteensä: 199