Toimijat


VIKTO ry:n tavoitteena on rikostaustaisten tukeminen kohti rikoksetonta siviilielämää ja yhteisöjä. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti rikostaustaiset itse ja välillisesti myös asiakkaidemme läheiset. Toimimme ns. vetoketjuperiaatteella; jäseninä ja mukana toiminnassa on niin rikostaustaisia kuin ei-rikostaustaisia henkiöitä. VIKTO ry on uskonnollisesti ja poliittisesti Lue lisää…


Forssan seudun Astma- ja Allergiayhdistys ry on perustettu vuonna 1978 ja sen kotipaikka on Forssa. Yhdistys toimii Forssan, Jokioisten, Tammelan, Humppilan, Ypäjän ja Someron kuntien alueella. Forssan seudun Astma- ja Allergiayhdistys ry on Allergia-, Iho- ja Astmaliiton paikallisyhdistys. Forssan seudun Lue lisää…


Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Hämeenlinnan seudulla asuvien pohjalaisten yhdyssiteenä ja auttaa heitä tutustumaan toisiinsa sekä vaalia pohjalaisen kulttuuriperinteen säilymistä jäsenistönsä keskuudessa ja tehdä sitä tunnetuksi yhdistyksen toimialueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaisia tilaisuuksia ja retkiä.


 Vuonna 1946 perustettu Invalidiliitto ry:n jäsenyhdistys toimii pysyvästi liikuntavammaisten henkilöiden yhdyssiteenä toimialueellaan edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia yhteiskunnassa tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä valvoo heidän yhteiskunnallisia etujaan ylläpitää ja kehittää vammaisten henkilöiden henkistä ja toiminnallista vireyttä, vastuuntuntoa ja yhteenkuuluvaisuutta laajentaa heidän yhteiskunnallista Lue lisää…


Hämeenlinnan Soutajat on olympialuokkien soutuun keskittyvä urheiluseura, joka tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuksia sekä kilpa- että harrastesoutuun lapsille, nuorille ja aikuisille. Etsimme jatkuvasti innokkaita uusia soutajia mukaan toimintaamme Katumajärvelle. Perusedellytyksinä olympialuokkien soudun aloittamiselle on hyvä uimataito ja halu oppia. Talvella harjoittelemme yhdessä Lue lisää…


Hämeeninnan Vihreät ry on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on 1. edistää toiminnallaan vihreitä arvoja: luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta; 2. tukea puolueen toimintaa ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta Hämeenlinnan alueella; 3. yhdistää vihreän Lue lisää…


Hauhon Wanha Raitti ry:n tarkoituksena on vaalia Hauhon vanhan raitin miljöötä ja rakennuskantaa ja siten edistää vanhan kulttuuriperinnön ja maiseman säilymistä ja hoitaa kirkonkylän vesialueen niittoja. Yhdistyksen tarkoituksena on myös edistää paikkakunnan kulttuuritoimintaa ja -tarjontaa.


Hämeen Allergia- ja Astmayhdistys on allergiaa ja astmaa sairastavien tuki- ja edunvalvontajärjestö. Yhdistys toimii Kanta-Hämeen alueella toimialueenaan Hämeenlinna ja sen ympäristökunnat Hattula, Hausjärvi, Janakkala, Loppi ja Riihimäki. Yhdistys kuuluu Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:hyn. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on parantaa allergiaa Lue lisää…


Olemme osa valtakunnallista naisten neuvontajärjestöä, joka tarjoaa toimintaa Humppilan alueella. Jäsenemme ovat ihmisiä, jotka asuvat maaseudulla, joiden juuret ovat maalla tai joille maaseudun asiat ovat muuten sydäntä lähellä. Olemme mukana laajassa verkostossa, joka toiminnallaan edistää maaseudun elinvoimaisuutta. Tarjoamme paikan yhdessä Lue lisää…


Olemme olemassa jäseniämme ja heidän edunvalvontaansa varten. Järjestämme kehitysvammaisille vapaa-ajan toimintaa ja vertaistukea omaisille.


Yhteensä: 174