Toimijat


Mannerheimin Lastensuojeluliitto on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL tuntee perheiden arjen ja tarjoaa eri elämäntilanteissa: vertaistukea monipuolista vapaaehtoistoimintaa sekä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia MLL:n Hämeen piiri toimii Kanta-Hämeessä koko maakunnan alueella ja paikallisyhdistyksiä on yhteensä Lue lisää…


Yhdistyksen tarkoituksena on tukea omaishoitajia ja heidän läheisiään jaksamaan arjessa. Yhdistys järjestää ohjausta ja neuvontaa, jäseniltoja, kerhoja, virkistys- ja retkitoimintaa.OmaisOiva-toimintana järjestämme mm. Ovet-valmennusta omaishoitajille, neuvovia kahviloita ja kioskeja Hämeenlinnaan ja seutukunnille sekä erilaisia ryhmiä. Vapaaehtoiset ja vapaaehtoistyö on merkityksellistä kaikessa toiminnassamme.


Lopen Eläkkeensaajat ry:n esittelyyn: Olemme  kuntamme aktiivinen, uusia ideoita toteuttava ikäihmisten järjestö joka kuuluu EKL:n Hämeen piiriin.   Yhdistys on perustettu v.1976 ja rekisteröity 31.8.1977 Jäsenmäärämme joulukuussa 2018 oli 174 jäsentä.  Jäsenmaksuun, 15 euroa, sisältyy  Eläkkeensaaja-lehti 7 kertaa vuodessa  EKL:n Rajaniemen lomakeskuksen palvelut  Eläkeläisjärjestöjen edunvalvonta  Osaavat Lue lisää…


Elvisisters on yhdeksän naislaulajan muodostama lauluyhtye, joka on perustettu vuonna 1996. Lauluyhtyeen ohjelmisto koostuu iskelmistä, kansanlauluista sekä vakavammasta lauluista. Lauluyhtye harjoittelee kerran viikossa n. 2 – 2,5 tuntia kerrallaan.


Rastilan ja Kilpiälän vireän kyläyhdistyksen tarkoituksena on tarjota kyläläisille kanava oman kylän asioiden vaikuttamiseen. Yhdistys tarjoaa myös kylätupaansa ulkopuolisille vuokrattavaksi erilaisiin tilaisuuksiin.


Vähikkälän VPK toimii JPKKY:n kautta Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana. Alkusammutuskoulutukset ja kurssit.


JPKKY toimii Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana tuottaen turvallisuus- ja valistuspalvelua jäsenpalokuntiensa kautta. Meiltä saat alkusammutuskoulutukset ja kurssit.


Hymy ry toimii neurologisten kommunikaatiohäiriöisten henkilöiden ja heidän perheidensä yhdyssiteenä ja tukena. Tarkoituksena on edistää em. henkilöiden diagnostiikkaa, hoitoa, kuntoutusta, kasvatusta, päivähoitoa, koulutusta sekä vapaa-ajan toimintaa ja yhteiskunnallista osallistumista. Hymy ry järjestää tiedotus-, koulutus-, neuvonta-, julkaisu- ja kurssitoimintaa yhteistyössä muiden Lue lisää…


Hämeenlinnan Seudun diabetesyhdistys ry, joka perustettiin heinäkuussa 1956, on Suomen Diabetesliitto ry:n jäsenyhdistys. Yhdistys järjestää diabetekseen liittyviä luentotilaisuuksia ja virkistystä. Viimeksi mainittuun kuuluvat mm. saunatilaisuudet ja erilaiset retket.  


Yhteensä: 117