Alvettulan koulun tuki ry

Yhdistys toimii Alvettulan koulun oppilaaksiottoalueella, johon kuuluvat mm. seuraavat hauholaiset kylät: Alvettula, Hyömäki, Ilmoila, Lautsia, Torvoila, Miehoila, Metsäkylä.

Yhdistys tukee Alvettulan koulun ja päiväkodin toimintaa ja tekee työtä koulun ja päiväkodin toiminnan jatkumisen hyväksi.

Järjestämme mm. tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia.

Vuosittain toteutamme varainkeruukampanjoita. Tuotoilla tuemme Alvettulan koulun retkitoimintaa, hankimme koulaisille vuosittain kirjastipendit ja järjestämme tapahtumia.


Toimiala

Asukas- kotiseutu-, kylä- ja kaupunginosayhdistykset, Lapsi- ja perheyhdistykset

Teemat

asukas- ja kylätoiminta, lapsuus ja perhe-elämä

Kohderyhmä

lapset ja nuoret, perheet

Ikäryhmä

kaikenikäiset

Osoitteet

  • Alvettula, Suomi

Yhteystiedot

Sähköposti:
pekka.verho@tuni.fi

Facebook-sivu

Toiminta-alue

Alue
Kanta-Häme

Kunta
Hämeenlinna

Kaupunginosa / Kylä
Alvettula

Alvettula, Suomi