VIKTO ry

VIKTO ry:n tavoitteena on rikostaustaisten tukeminen kohti rikoksetonta siviilielämää ja yhteisöjä. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti rikostaustaiset itse ja välillisesti myös asiakkaidemme läheiset. Toimimme ns. vetoketjuperiaatteella; jäseninä ja mukana toiminnassa on niin rikostaustaisia kuin ei-rikostaustaisia henkiöitä. VIKTO ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö. VIKTO ry tarjoaa tukea ja toimintaa rikostaustaisille niin vankilaympäristöissä kuin siviilissä.

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Tukikohta -hanke (2018-2022) tarjoaa asiakkaille yksilöllistä tukea ja ryhmätoimintaa sekä verkostojen rakentamista. Hankkeen asiakastoimintaa rakennetaan vertaisuutta, vapaaehtoistoimintaa ja ammatillista ohjausta hyödyntäen, matalan kynnyksen kohtaamispaikassa sekä yhteistyökumppaneiden tiloissa ja toiminnassa. Hankkeella on hyvät yhteistyöverkostot asiakkaiden yksilöllisten polkujen tueksi.

Matalan kynnyksen kohtaamispaikka, Tukikohta on päihteetön olohuone rikostaustaisille Hämeenlinnan keskustassa. Kävijöillä on mahdollisuus osallistua ryhmätoimintaan, saada yksilöohjausta, asiointiapua ja palveluohjausta tai käyttää asiakastietokoneita asioiden hoitamiseen. Toimintaan osallistumiseksi ei tarvita lähetettä, tutustumaan ja mukaan on tervetullut kuka tahansa rikostaustainen. Toisaalta Tukikohdassa voi myös suorittaa yhdyskuntapalvelun tai koevapauden toimintavelvoitetta. Tukikohtaan on yhdessä asiakkaiden, vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa luotu kaksi periaatetta, joihin jokainen Tukikohdassa ollessaan sitoutuu; päihteettömyys ja toistemme kunnioittaminen.

TUKIKOHTA -HANKE

hankepäällikkö Johanna Laakso
044 9777 114
vikto.laakso@gmail.com

vastaava ohjaaja Janiina Kivistö
044 9813 343

OSOITE
Koulukatu 23
13100 Hämeenlinna

HALLITUS

vikto.ry.hallitus@gmail.com
p: 044 2313 413


Palvelemme kielillä

Suomi

Toimiala

Harrasteyhdistykset, Kohtaamispaikka, järjestö- tai vapaaehtoistoiminnan keskus, Muut yhdistykset, Päihde- ja mielenterveysyhdistykset, Yleisen terveyden ja hyvinvoinnin yhdistykset

Teemat

kriminaalityö, harrastus ja vapaa-aika, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kokemusasiantuntijuus, muu, osallisuus, päihteet ja riippuvuudet, sosiaali ja terveys, tempaus, tukihenkilötoiminta, vapaaehtoisuus, vertaistuki, yhteistyö ja verkostot

Asiasanat

kohtaamispaikat, verkostot, verkostotyö, rikostaustainen, vankilasta vapautuva, vanki, rikosseuraamusasiakas, yksilöllinen tuki, ryhmätoiminta, kokemuksellinen asiantuntijuus, asiantuntijuus

Kohderyhmä

asiakkaat, jäsenet, kokemusasiantuntijat, vapaaehtoiset, viranomaiset ja kumppanit

Ikäryhmä

aikuiset (30-62 v.), nuoret aikuiset (18-29 v.)

Osoitteet

  • Käyntiosoite

    Koulukatu 23, 13100 Hämeenlinna

Yhteystiedot

Kotikunta: Hämeenlinna
Sähköposti:
vikto.ry.hallitus@gmail.com
Puhelin: 044 9777 114

Lisätietoa verkossa

VIKTO ry

Facebook
Facebook

Toiminta-alue

Alue
Kanta-Häme

Kunta
Hämeenlinna, Janakkala, Riihimäki, Hattula

Käyntiosoite

Koulukatu, 13100 Hämeenlinna, Suomi