PÄIVITÄMME SIVUA PARHAILLAAN. LISÄÄMME TIETOJA KANTA-HÄMEEN KOKEMUSTOIMINTAKENTÄSTÄ JA -TOIMIJOISTA PIAKKOIN!

Mitä kokemustoiminta on?

Kokemustoiminta voi olla sairastuneen tai läheisen kokemuksiin perustuvia puheenvuoroja eri näkökulmista.
Se voi olla osallistumista sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin palveluiden käyttäjänä.

Kuka on kokemusasiantuntija?

Kokemusasiantuntijoilla on omakohtaisia kokemuksia esimerkiksi sairastamisesta, vammautumisesta, tai muista mullistavista elämänkokemuksista. Siitä syntyy kokemustietoa. Kokemusasiantuntijat tietävät mikä heitä on toipumisessa auttanut, mitkä palvelut ovat auttaneet ja miksi ne ovat olleet niin tehokkaita. Ja mitkä kaikki asiat ovat vaikuttaneet heidän omaan kuntoutumiseensa ja mikä on mahdollisesti pitkittänyt sitä.
He kääntävät omat, usein rankatkin kokemuksensa voimavaraksi ja auttavat muita saman kokeneita.
Palvelut paranevat kun niitä suunnittellaan yhdessä kokemusasiantuntijan kanssa. Ne voivat olla paremmin loppukäyttäjän tarpeita huomioivia ja potilaat voivat sitoutua hoitoon paremmin kun sitä osataan tarjota myös oikeaan aikaan.
Kokemusasiantuntija voi vastata henkilökunnan kysymyksiin, joihin akuutisti sairastunut ei osaa vielä vastata.
He ovat valmiita puhumaan vaikeista asioista ja jakamaan henkilökohtaisia tarinoitaan.
Myös omainen tai läheinen voi olla kokemusasiantuntija. Rakkaan sairaus vaikuttaa myös vieressä eläjän arkeen voimakkaasti. Hän voi toimia omaisten puolestapuhujana. Usein haluna ryhtyä kokemusasiantuntijaksi on vahva tahto vaikuttaa palveluiden parantamiseen, tasa-arvon synnyttämiseen ja tietoisuuden lisääntymiseen.
Useilla yhdistyksillä ja järjestöillä on omia kokemusasiantuntijoita.

Kokemustoiminta Kanta-Hämeessä

Kanta-Hämeessä toimii Kanta-Hämeen kokemustoiminnan ohjausryhmä, jossa on mukana useita järjestöjä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen edustajia. Ohjausryhmä pyrkii lisäämään tietoutta kokemustoiminnasta sekä edellytyksiä kokemustoimijuuden hyödyntämiseen.
Ohjausryhmän puheenjohtajuus on Kanta-Hämeen mielenterveysomaiset ry (Finfami):lla.
Lisätietoja: heidi.kervinen@omaisyhdistys.com

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on kouluttanut kokemusasiantuntijoita mielenterveys- ja päihdepuolella.
Lisätietoja: kokemuksestakumppanuuteen@khshp.fi

Hyödyllisiä linkkejä

VALTAKUNNALLINEN KOKEMUSTOIMINTAVERKOSTO

KOULUTETUT KOKEMUSASIANTUNTIJAT RY


Muokattu viimeksi: 31.05.2019