Kokemustoiminta

Maassamme toimii sekä järjestöjen kouluttamia kokemustoimijoita että sairaaloiden kouluttamia kokemusasiantuntijoita. Pääsääntöisesti kokemustoimijoilla on lyhyempi koulutus ja kokemusasiantuntijoilla huomattavasti pidempi. Näistä saat lisätietoa alla olevista linkeistä. Joskus nimitykset ja käsitteet voivat vielä mennä sekaisin, koska näiden lisäksi puhutaan kokemuskouluttajista ja kokemuspuhujista.

Kokemustoimintaverkostolla on oma suljettu rekisterinsä kaikista järjestöjen kouluttamista kokemustomijoista ja KoKoA ry:llä taas omista jäsenistään. Tämän lisäksi järjestöillä ja sairaaloilla on omat rekisterinsä omista toimijoistaan.

Kokemustoimintaverkosto -koordinoi järjestöjen kokemustoimintaa koko maassa.

Kokemustoimintaverkostoon kuuluu 37 valtakunnallista potilas-, vammais- ja läheisjärjestöä sekä heidän noin 600 kokemustoimijaa eri puolilla Suomea. Käytännön toimintaa, tapahtumia ja virkistystoimintaa eri alueilla koordinoivat yleensä alueelliset ohjausryhmät, joita toimii 18 alueella. Alueellisten ohjausryhmien kokoonpanoon kuuluu järjestöjen työntekijöitä, kokemustoimijoita ja esimerkiksi sote-yksiköiden & opetusyksiköiden työntekijöitä. Ohjausryhmän toiminnan koordinoinnista vastaavat järjestöjen työntekijät.

Lisätietoa alla olevasta linkistä:

https://kokemustoimintaverkosto.fi/

KoKoA ry – Koulutetut kokemusasiantuntijat

 • Kokemusasiantuntijatoiminnan edistäminen ja tunnetuksi tekeminen, asenteisiin vaikuttaminen, sekä asiakkaiden osallisuuden lisääminen
 • Kokemusasiantuntijuuden tuominen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia
 • Yhteistyö kunnallisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa, sekä kokemusasiantuntijatoiminnan verkostoitumisen edistäminen
 • Kokemusasiantuntijoiden monipuolinen tukeminen
 • Kokemusasiantuntijatehtävien välittäminen
 • Kokemusasiantuntijakoulutuksen valtakunnallinen standardointi
 • Kokemusasiantuntijoiden edunvalvonta

Lisätietoa alla olevasta linkistä:

https://www.kokemusasiantuntijat.fi/

 

Olka-toiminta Kanta-Hämeessä

Toiminnan tavoitteena on

 • tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa
 • antaa vapaaehtoisille mahdollisuuden auttaa, uusia ystäviä ja hyvän tekemisen myötä hyvinvointia myös itselleen
 • antaa sairaalan työntekijöille tietoa
 • tarjota yhdistyksille tavan toimia sairaalassa lähellä potilasta

OLKA-koordinaattori:

Asta Ruodemäki

asta.ruodemaki@hameensetlementti.fi
p. 050 553 3033

Lisätietoja OLKA-toiminnasta löydät täältä:
https://olkatoiminta.fi/

 

Hae mukaan Kanta-Hämeen kokemustoiminnan ohjausryhmään

Kanta-Hämeen kokemustoiminnan ohjausryhmään mahdollisuus hakea jäseneksi seuraavaksi 2-vuotistoimikaudeksi 2022-2023.

Kanta-Hämeen kokemustoiminnan ohjausryhmä on yksi 18:sta maassamme toimivasta Kokemustoimintaverkoston ohjausryhmästä. 

Ohjausryhmä toimii alueellista toimintaa organisoivana ja ohjaavana yhteistyöelimenä. Ohjausryhmän kokoonpanossa mukana kokemustoimijoiden, järjestöjen ja tilaajatahojen edustus (mm. opetusyksiköt, sidosryhmät, sote-edustajat, sekä mahdolliset muut alueelliset yhteistyökumppanit.) Järjestöt vastaavaat vuorollaan ohjausryhmän puheenjohtajuudesta.

Alueellinen ohjausryhmä luo yhteyksiä alueellaan eri tahoille, jotta kokemustoimijoille syntyisi tilausta ja kokemustoiminnan tunnettuus kasvaisi. Useat ohjausryhmät järjestävät alueensa kokemustoimijoille säännöllisesti virkistys- ja koulutustapahtumia.Jos olet töissä järjestössä tai muussa kokemustoimintaa hyödyntävässä toimipaikassa, voit hakea ohjausryhmään jäseneksi. 

Otamme ryhmään jäseneksi myös kokemustoimijoita alueeltamme. Tärkeintä on että olet kiinnostunut kokemustoiminnasta ja innostunut viemään toimintaa eteenpäin ja kehittämään sitä alueellamme sekä visioimaan kokemustoimijoillemme virkistys- ja verkostoitumistapahtumia.

Lisätietoa kokemustoimintaverkostosta:

https://kokemustoimintaverkosto.fi/

Jos kiinnostuit tai haluat lisätietoja, ota yhteys:

Merja Ritomäki
p. 044 0180568
merja.ritomaki@outlook.com

Johanna Jokinen
p.0442932271
jojokinen@gmail.com

Kanta-Hämeen kokemustoiminnan ohjausryhmä

Ohjausryhmään haetaan uusia jäseniä ja kokoonpano on muuttumassa. Alta löytyy edellisvuosien kokoonpano.

Kanta-Hämeen ohjausryhmän kokoonpano 2020-2021

Kokemustoimijat:

 • Ruut Heikkilä, Lihastautiliitto 
 • Satu Heinonen, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, KoKoa 
 • Erja Kangasvuori, Keliakialiitto 
 • Jouni Kotiranta, Parkinsonliitto 
 • Kirsi Portin, KoKoa, Seinäjoen alueen mielenterveysyhdistys ry (ohjausryhmän puheenjohtaja)
 • Merja Ritomäki, KHSHP, Surunauha, KoKoa , FinFami (ohjausryhmän varapuheenjohtaja)

Oppilaitosten  edustajat:

 • Tiina Hottinen, Koulutuskeskus Tavastia
 • Sirpa Ylikerälä/ Mikko Romppanen, HAMK
 • Kati Karvonen, Hyria (Riihimäki)

Järjestöjen edustajat

 • Asta Ruodemäki, Hämeen Setlementti/ OLKA-koordinaattori
 • Heidi Kervinen,  FinFami Kanta-Häme
 • Matleena Aitasalo, Kanta-Hämeen Hengitys
 • Vikto ry

Maakunnan ja palveluiden tuottajien edustajat:

 • Karoliina Kärkkäinen, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
 • Piia Sauranen, Sospro Kanta-Häme 
 • Minna Kaasinen, KHSHP

Miten tilata kokemustoimija tai -asiantuntija?

Kokemustoimintaverkosto

Kokemuspankki

Kokemuspankki on tarkoitettu tilaajien työkaluksi löytää ja tavoittaa sopivia kokemustoimijoita kulloiseenkin tarpeeseen ilman turhia välikäsiä – olemalla suoraan yhteydessä kokemustoimijaan.

Kokemuspankkissa on yli 600 jäsenjärjestöjen kokemustoimijoiden tiedot ryhmiteltynä selkeästi. Tilaaja voi etsiä sopivia kokemustoimijoita pankista esimerkiksi seuraavilla hakukriteereillä, tai niiden yhdistelmällä:

 • Diagnoosi
 • Järjestö
 • Maakunta tai paikkakunta
 • Elämäntilanne, -kokemus tai oire
 • Kehittämis- ja vaikuttamistehtävistä kiinnostuneet

Kokemustoimijoita voi tiedustella ja tilata myös suoraan järjestöistä.

Tunnukset kokemuspankkiin

Kokemuspankin käyttö edellyttää tunnuksia, koska pankki sisältää salassa pidettäviä ja arkaluonteisia tietoja. Tunnuksia tehdään julkisten tahojen (esim. sote- ja opetusyksiköiden) työntekijöille, joilla on työnsä puolesta tarve käyttää kokemustoimijoita eri yhteyksissä. .

Lisätietoa tai tunnukset itsellesi saat täältä:

https://kokemustoimintaverkosto.fi/tilaajat/

KoKoA ry

KoKoAn koulutettuja kokemusasiantuntijoita voit tilata täältä:

https://www.kokemusasiantuntijat.fi/

Järjestöt

Järjestöt ylläpitävät myös rekistereitä omista toimijoistaan eli jos järjestö kuuluu Kokemustoimintaverkostoon, heillä on kokemustoimijatoimintaa. Kannattaa siis käydä heidän keskusjärjestönsä sivuilla tutustumassa asiaan.

 

Ota yhteyttä

Jos

 • Haluat tietää kokemustoiminnasta alueellamme
 • Haluat ryhtyä kokemustoimijaksi
 • Tilata kokemustoimijan
 • Sinua kiinnostaa mikä tahansa kokemustoimintaan liittyvä

Merja Ritomäki
p. 044 0180568
merja.ritomaki@outlook.com

Johanna Jokinen
p.0442932271
jojokinen@gmail.com

 

Ohjausryhmän sähköposti

kantahameenkokemustoiminta@gmail.com

 

Ohjausryhmän yhteyshenkilöt:

Merja Ritomäki
p. 044 0180568
merja.ritomaki@outlook.com

Johanna Jokinen
p.0442932271
jojokinen@gmail.com

KoKoA ry/ Kanta-Häme

Kanta-Häme:


Satu Heinonen, Laura Jouttupää

kanta-hame@kokemusasiantuntijat.fi

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on kouluttanut kokemusasiantuntijoita mielenterveys- ja päihdepuolella.
Lisätietoja: kokemuksestakumppanuuteen@khshp.fi

Seuraa Facebookissa:

https://www.facebook.com/kokemustoiminta/

https://www.facebook.com/kokemusasiantuntijat/

 

LISÄTIETOA:

THL/ Kokemusosaaminen

VALTAKUNNALLINEN KOKEMUSTOIMINTAVERKOSTO

KOULUTETUT KOKEMUSASIANTUNTIJAT RYMuokattu viimeksi: 06.04.2022