Vapaaehtoiseksi tuki- ja ohjauspisteille.

Suoritus ajankohta: 13.8.2019 / Haku päättyy: 17.12.2019 / kokemusasiantuntijuus, päivystäminen, kriisityö, vertaistukitoiminta (vertaistoiminta), ystävätoiminta (ei edellytä vertaisuutta)

Yhteistyötä ja Ohjausta -hankkeen myötä Hämeen Setlementin toimintaan vakiintuneet Tuki- ja ohjauspisteet kaipaavat mukaan lisää vapaaehtoisia. Tuki- ja ohjauspisteet ovat kaikille avoimia matalan kynnyksen pisteitä, joissa tarjotaan ajankohtaista tietoa alueen järjestöistä ja heidän tarjoamastaan vertaistuesta. Ne tarjoavat vapaaehtoisille joustavan tavan tehdä vapaaehtoistoimintaa omien aikataulujen mukaan. Pisteellä vapaaehtoinen antaa ohjausta ja neuvontaa terveysaseman asiakkaille. Pisteillä on toimintaa tukemassa myös Setlementin työntekijä.

Viipurintien terveysasema

Viipurintie 1-3, Hämeenlinna, Suomi

Jukolan terveysasema

Eeronkuja 6, Hämeenlinna, Suomi

Osoitteet

  • Viipurintien terveysasema

    Viipurintie 1-3, Hämeenlinna, Suomi

  • Jukolan terveysasema

    Eeronkuja 6, Hämeenlinna, Suomi

Toiminta-alue

Alue
Kanta-Häme

Kunta
Hämeenlinna

Yhteystiedot

Eija Lähde
eija.lahde@hameensetlementti.fi
050 400 9092
Hämeen Setlementti ry

Tehtävän suorittamisajankohta

  • Arkipäivisin

Minkä ikäisten parissa vapaaehtoinen tulee toimimaan

kaikenikäiset

Toiveet ja edellytykset

Minkä ikäisille tehtävä on tarkoitettu

nuoret aikuiset (18-29 v.), aikuiset (30-62 v.), ikäihmiset (63-79 v.)

Tehtävä soveltuu

Miehille, Naisille

Millaisia taitoja ja edellytyksiä vapaaehtoiselta vaaditaan

Vapaaehtoinen toimii pisteillä hankkeen työntekijän parina kuunnellen ja
ohjaten kävijöitä. Vapaaehtoiset perehdytetään toimintaan ja jokainen vapaaehtoinen saa hankkeen puolesta tarvittavan tuen ja ohjauksen.

Tehtävään perehdytys

  • Koulutus/koulutukset

Mitä vapaaehtoinen saa

  • Uudet taidot
  • Uudet tuttavat

Vapaaehtoisen tuki

Vapaaehtoiset perehdytetään toimintaan ja jokainen vapaaehtoinen saa hankkeen puolesta tarvittavan tuen ja ohjauksen.