Yhdistykset Hämeenlinnan seudulla


Hämeenlinnan seudulla toimii yhteensä noin 1 729 yhdistystä Yhdistysrekisterin tietojen perusteella. Kotipaikan mukaan yhdistykset jakautuvat seuraavasti: Hattula 135, Hämeenlinna 1 366 ja Janakkala 228. Osa yhdistyksistä toimii koko seudulla ja osa vielä laajemminkin ja osa vain yksittäisen kunnan/kylän alueella, vaikka kotipaikaksi on merkitty yksi kunta.

Alueella toimii myös paljon yhdistyksiä, jossa on hanke- tai palvelutoimintaa. Vuonna 2017 alueen yhdistykset saivat STEA:lta rajoitusta n. 3 miljoonaa euroa. Lisäksi hankerahoituksia on myöntänyt mm. Veikkaus, ESR, Leader, OKM ja TEM, joko suoraan yhdistykselle tai sitten yhdistys on mukana kunnan tai esim. oppilaitoksen laajemmassa hankkeessa.

Hämeenlinnan seudun järjestöistä kerätään vuosittain tietoa yhdistyskyselyllä, jonka tulokset julkaistaan Yhdistystoiminnan arkea julkaisussa. Kysely ja julkaisu on osa Silta-yhteistyöverkoston vuosittaista toimintaa. Vuoden 2017 kyselyyn vastasi eri 55 yhdistystä.

  • Kyselyyn vastanneiden yhdistysten jäsenmäärä n. 10 600 jäsentä.
  • Toimintaan osallistujamäärä vuoden aikana yhteensä n. 37 000 eri henkilöä.
  • Osallistujamäärä yhteensä vuoden aikana oli n. 143 000 henkilöä.
  • Vapaaehtoisten määrä n. 1 550 – vapaaehtoisten tekemät tunnit n. 43 000 h.
  • Työntekijöiden määrä 150 henkilöä.
  • Työkokeilijoiden määrä 65 henkilöä – kuntouttavassa työtoiminnassa olleet 107 henkilöä.
  • Opiskelijaharjoittelijoiden määrä 76 henkilöä.

Luvut kertovat osaltaan yhdistystoiminnan merkityksestä ja volyymista seudulla, vaikka yhdistyskentästä tarkkaa ja kattavaa tietoa on haasteellista saada koottua.

Tapahtumia ja tilaisuuksia Hämeenlinnan seudulla

Toimintaa Hämeenlinnan seudulla

Hämeenlinnan seudulla toimivia yhdistyksiä ja yhteisöjä


Muokattu viimeksi: 28.07.2020