Yhdistystoimintaa Hämeenlinnassa


Hämeenlinnassa toimii Yhdistysreksisterin tietojen mukaan n. 1 366 yhdistystä, seuraa ja järjestöä. Mukana on myös seudullisia ja maakunnallisia yhdistyksä, jotka ovat merkinneet kotipaikakseen Hämeenlinnan. Tutustu tarkemmin yhdistyksiin ja niiden toimitaan oheisista linkeistä.

 

Hämeenlinnassa toimivia yhdistyksiä ja yhteisöjä          Toimintaa Hämeenlinnassa

 

Yhteistyötä Hämeenlinnan kaupungin kanssa

Hämeenlinnan kaupunki on mukana yhdistysten Silta-yhteistyöryhmässä. Kaupungin edustajana toimii vs. strategiapäällikkö Launo Haapamäki. Hänet on nimettynä myös kaupungin yhdistysyhdyshenkilöksi.

Hämeenlinnan kaupunki tukee yhdistyksiä järjestö- ja minipilottiavustuksin. Tämän lisäksi kaupungilta voivat yhdistykset hakea hankerahoitusten kuntaosuuksiin. Yhdistysten työllistäessä työttömän henkilön palkkatuella, voi yhdistys hakea myös kuntalisää työntekijän palkkaamiseen. Yhdistykset voivat myös hyödyntää Nuorten kesätyöseteliä.

Järjestöavustuksista voit lukea lisätietoa kaupungin verkkosivuilta.Muokattu viimeksi: 04.12.2020