Yhdistystoimintaa Janakkalassa


Yhdistysrekisteriin kotipaikaksi on merkinnyt Janakkalan 228 yhdistystä. Niiden lisäksi Janakkala kuuluu seudullisten ja maakunnallisten yhdistysten toimialueeseen. Tarkemmin voit tutustua yhdistysten toimintaan oheisista linkeista.

 

Janakkalassa toimivia yhdistyksiä ja yhteisöjä        Toimintaa Janakkalassa distystoimintaa Janakkalassa

 

Yhteistyö Janakkalan kunnan kanssa

Tiedottamiseen on Janakkalan yhdistyksillä yhteinen Facebook-ryhmä.

Silta-yhteistyöryhmässä Janakkalan kunnan edustajana on toiminut viestintäpäällikkö Leena Joutsenniemi. Janakkalan Kunnanhallitus nimesi 2019 Janakkalan yhdistysyhdyshenkilöksi viestintäpäällikkö Leena Joutsenniemen.

Janakkalan kunta myöntää vuosittain avustuksia yhdistyksille seuraaviina avustusmuotoina:

  • Järjestötaloavustus
  • Kulttuuritoimen avustus
  • Kylätoiminta-avustus
  • Liikuntaseurojen yleisavustukset
  • Sosiaali- ja terveystoimen avustukset
  • Ympäristönsuojelua edistävät avustukset

Takemmin avustuksista löytyy tietoa Janakkalan kunnan verkkosivuilta.

Lisäksi Nuorisotoimi myöntää avustuksia nuorten omaan toimintaan.

 Muokattu viimeksi: 28.07.2020