SILTA -yhteistyöverkosto


Järjestöjen ja kuntien yhteistyötä Hämeenlinnan seudulla edistää SILTA-yhteistyöverkosto.

Eri yhdistykset ovat edustettuina SILTA-verkoston yhteistyöryhmässä toimialoittain muodostaen omat alaverkostot. Kullakin alaverkostolla on edustaja ja varaedustaja yhteistyöryhmässä. Silta-yhteistyöverkostossa on edustettuna myös Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan kuntien edustajat.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Johanna Henttinen Linnaseutu ry:stä ja sihteerinä Hämeen Setlementti ry:n järjestökoordinaattori Heli Laurikainen.

 

Alaverkostot, jotka edustettuna yhteistyöryhmässä:

 • Kulttuuri- ja taidealan toimijat
 • Ympäristö- ja luontoyhdistysten yhteistyöfoorumi
 • Kylä-, kotiseutu- ja asukastoimijat
 • Liikuntaseurat – seuraparlamentti/seurayhteistyö
 • Ote-tiimi – Omais- ja terveysalan toimijat
 • Ikäihmisten verkostot
 • ILO-verkosto – lasten, nuorten, perheden kanssa toimivat yhdistykset ja muut toimijat
 • Päty – päihdejärjestöt ja toimijat
 • Hämeen parhaaksi -seurakuntien verkosto

Kaikki Hämeenlinnan seudun yhdistykset ovat tervetulleita mukaan verkostoon ja vaikuttamaan. Myös uusia alaverkostoja voidaan liittää mukaan yhteistyöhön.

 

SILTA-yhteistyöverkoston tavoitteet:

 • Tuoda esille yhdistystoimintaa ja palveluja
 • Kehittää yhteistyötä yhdistysten ja kuntien ja maakunnan kesken
 • Parantaa tiedonkulkua yhdistysten ja kuntien ja maakunnan kesken
 • Kehittää yhdistystoiminnan vaikuttavuuden arviointia
 • Tukea yhdistysten toimintaedellytyksiä

Miksi toimimme yhdessä?

 • Hyvinvoivat ja osallistuvat ihmiset on yhteinen tavoiteemme
 • Vältettäisiin päällekkäisyyksiä ja säästettäisiin resursseja
 • Jotte jakaisimme hyviä käytäntöjä
 • Yhdistysten toimintaan löydettäisiin paremmin
 • Palvelut olisi asiakas- ja jäsenlähtöisempiä
 • Kokemustieto olisi mukana kehittämistyössä

Mitä teemme?

 • toteutamme vuosittain yhdistyskyselyn ja julkaisun, johon kokoamme tietoa yhdistysten toiminnasta ja palveluista
 • järjestämme seudullisia yhdistysiltoja- ja koulutuksia
 • osallistumme kuntien kehittämisprosesseihin tuomalla tietoa yhdistystoiminnasta
 • teemme esityksiä ja kommentoimme valmisteilla olevia uudistuksia
 • pidämme infon yhdistystoimnnasta valtuustokouden alussa valtuutetuille

SILTA -yhteistyöverkoston alaverkostot ovat osa jo ennestään toimineita, mutta suurin osa perustettu toukokuussa 2015 tai sen jälkeen. Kaikille yhdistyksille yhteisessä työpajassa 24.9.2015 Raatihuoneella määriteltiin verkoston tärkeimpiä tehtäviä ja tavoitteita, sekä päätettiin verkoston nimeksi SILTA. Yhteistyöryhmän ensimmäinen kokous, jossa eri yhdistysryhmät olivat edustettuina, pidettiin 28.5.2015.

Lisätietoja SILTA-yhteistyöverkostosta:
Heli Laurikainen, heli.laurikainen@hameensetlementti.fi tai 050 452 2412

 


Muokattu viimeksi: 05.06.2019