Riihimäen seudun järjestöyhteistyö

Järjestö 2.0 yhteistyötä

 • on tehty syksystä 2017 asti käsittäen erilaiset yhdistykset ja yhteisöt sote- kulttuuri- urheilu ja kuntapuolen järjestöyhteistyön ja vapaaehtoistyön kehittämisen.
 • syksyllä 2017 tehdyn kyselyn mukaan alettiin kehittää toimintaa vastaamaan yhdistysten tarpeita ja toiveita.
 • UUTTA:
 • 2018 syksyllä alkanut Terveystietotupa Inkilänhovista (sote-ja vammais alan yhdistykset)
 • Sähköiset työpajat Meidän Häme-sähköisten sivujen täyttämiseen ja ohjaukseen tehty Riihimäellä ja Hausjärvellä syksyllä 2018 ja suunniteltu Lopelle keväällä 2019. Kyselyt Suvi Silvola 050 3598665  tai suvi.silvola(at)hameensetlementti.fi
 • Keväälle 2019 suunniteltu kaksi hallituksen/ johtokunnan tapaamista.

Yhteistyön muodot

Riihimäen seudun järjestöyhteistyölle on tärkeää monimuotoinen yhteistoiminta, joka näkyy Riihimäen seudulla:

 • messuyhteistyönä:
  • syksyllä 2018 osallistuimme yhdessä Ikääntyneiden messuille Riihimäen Urheilutalolla osoitteessa Pohjolankatu 6, 11120 Riihimäki. Keväällä 2019 on suunnitteilla yhteisosallistuminen sekä Extramessuille että maahanmuuttajien yhdistystieto ja tunne-kurssille
 • koulutusyhteistyönä
  • Hyvät Käytännöt seminaari ja Luova seminaari saivat vuodelta 2018 hyvät palautteet. Ensi keväänä on vuorossa Hausjärven hallitusjäsenten tapaaminen ja Lopen meidänhäme.fi- käyttökoulutus.
  • ensi keväänä osallistumme myös koulutuksiin Riihimäen alueen läheisyydessä, kuitenkin Kanta-Hämeessä.
  • viestintä-, näkyvyys, virkistys- ja yhteisten prosessien kehittämisen näkökulmista.
  • Kumppanuustalohanke on Riihimäellä vireillä. Sopivia tiloja etsitään. Koulutusta on annettu yhdistyksille ja maahanmuuttajille yhdistysten toiminnasta.
  • Sote- ja maakuntauudistus 
   •  sote ja maakuntauudistuksen esiintuominen näkyy kokouksissa ja toiminnassa, verkostoja kehitetään ja tietoa lisätään tulevista muutoksista, syksyllä 2019 kampanjan muodossa (jossa esitellään myös palvelunohjaukseen ja muuhun toimintaan meidänhäme.fi- sähköisiä sivuja)

Vapaaehtoistyötä yhdessä ja erikseen

Yhdistykset ovat jo ennestään tottuneet tekemään yhteistyötä tilojen vuokrauksen ja tapahtumien yhteisen järjestämisen muodossa. Myös vapaaehtoistyön koulutusta on tehty yhdessä Riihimäellä jo vuosia vapaaehtoiset.fi-sivujen merkeissä.

Tilat

Riihimäellä Virsutoiminta on kunnan tuottama vapaaehtoiskeskus, jossa yhdistykset järjestävät erilaisia toimintoja ikäihmisille ja päivystävät vuoroviikoin kunnan työntekijöiden kanssa. LIsäksi kunta aktivoi asukkaita ja yhdistyksiä Peltosaaren olohuoneessa ja Öllerinkadun tiloissa. Hausjärvellä ja Lopella ei ole tällaista yhdistysten yhteistä tilaa, mutta yhdistykset voivat kokoontua tarvittaessa kunnan tai muiden yhdistysten tiloissa erillisestä sopimuksesta.

Tapahtuman järjestämisyhteistyö

Hausjärvellä ja Lopella yhteistyö on ollut lähinnä tapahtuman järjestämisyhteistyötä. Lopella on useana vuotena toteutettu syksyn alussa kunnan toimesta Harrastemessut, mutta vuonna 2018 messuja ei ole vaan loppelaiset osallistuvat Riihimäen ikääntyneiden messuille   Hausjärvellä mm. paikallinen Moni Marjat ry ja Kyläyhdistykset ovat ikäihmisten suhteen aktiivinen tapahtumanjärjestäjä.

Riihimäellä on toteutettu Omaisoivan ansiosta useana keväänä Extramessut erityislasten vanhemmille yhteistyössä Riihimäen seudun omaishoitajien ja läheisten, seurakunnan, kunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Myös kunta, seurakunta ja Spr ovat tehneet teemallisia tapahtumia yhteistyössä ja auttaneet toisiaan useassa eri tapahtumassa ja toiminnossa.

Yhteiset sivut:

 • Vapaaehtoisten rekrytointiin luotiin yhteiset sivut, joita seurakunta ylläpitää
 • Voit hakea vapaaehtoistyön tehtäviä suoraan vapaaehtoiset kohdasta tai vaihtoehtoisesti osoitteesta vapaaehtoistyo.fi

Yhteystiedot:

Suvi Silvola
Järjestökoordinaattori

Hämeen Setlementti ry./

Peltosaaren Olohuone,
toimistotila
Linnunradankatu 9
11130 Riihimäki
p. 050 3598 665Muokattu viimeksi: 05.11.2018