Tulevaisuuden sotekeskus -ohjelma ja järjestöyhteistyö

 

Tälle sivulle kootaan linkkejä ja tietoa, miten Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma etenee ja miten järjestötoiminta ja järjestöyhteistyö pyritään saamaan mukaan Kanta-Hämeen hankkeeseen.

Sote-uudistuksen osalta kannattaa ottaa seurantaan www.soteuudistus.fi, jonne STM ja THL päivittävät ajankohtaista tietoa ja uutisia soteuudistukseen ja sen etenemiseen liittyen. Maanantaina 20.1.2020 avautui ohjelman ensimmäiset hankehaut, joihin kannattaa myös järjestöjen tutustua: valtionavustushaut.

 

Kanta-Hämeessä järjestettävät tilaisuudet

Hämeen Setlementin järjestöyhteistyö ja Hämeen liitto järjestivät ke 5.2.2020 Hyvinvointi ja sote Kanta-Hämeessä -keskustelutilaisuuden. Tilaisuudessa keskusteltiin vuonna 2019 tehdyn maakunnallisen sotekuntayhtymäselvityksen pohjalta ja keskustelua hyödynnetään Kanta-Hämeen Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen suunnittelussa. Tämän sivun lopusta löytyy illan materiaali ja muistiinpanot.

Helmi-maaliskuun aikana järjestöjen osuutta hankehakemukseen valmistellaan yhteistyössä Hämeen liiton ja järjestöyhteistyön kesken. Tiistaina 17.3. klo 17-19 (kahvit 16.30 aulassa), järjestetään Hämeenlinnan Kumppanuustalon auditoriossa tilaisuus, jossa on mahdollisuus kommentoida hakemusta ja keskustella sisällöstä ennen hakemuksen jättämistä maaliskuun lopussa. Kaikki sisältöehdotukset, kommentit ja huomiot voi myös lähettää sähköpostitse järjestöpäällikkö Sara Löyttyjärvelle: sara.loyttyjarvi@hameensetlementti.fi.

Lisäksi Kanta-Hämeen järjestöstrategiaan liittyvissä seudullisissa työpajoissa käsitellään maakunnallista yhteistyötä. Strategiapajojen mainos löytyy täältä. 


Tulevaisuuden järjestöyhteistyörakenteet

Järjestöjen toimintaympäristö on muutoksessa, ja järjestöt tarvitsevat hyviä tukirakenteita. Järjestö 2.0 -hankkeet ovat yhdessä taustaorganisaatioidensa kanssa, syksystä 2017 alkaen, tukeneet järjestöjä ja yhteistyörakenteiden muodostumista suhteessa kuntiin ja maakuntiin. Hankkeiden toimintakausi päättyy syksyllä 2020.

Järjestöjen tukirakenteista jatkossa on käyty vilkasta keskustelua. Esillä on ollut ainakin kolme mallia: Järjestö 2.0-hankkeen mukainen nykymalli, erva-alueiden pohjalle rakentuva 5+1-malli tai vapaasti rakentuva ei-koordinoitu malli. Suomen sosiaali- ja terveys SOSTE ry on jo ilmoittanut jäsenistölleen olevansa valmis hakemaan erva-alueisiin pohjautuvaa 5+1 mallia.

Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNETin ja muiden maakunnallisten verkostojärjestöjen valtuuttama työryhmä kävi torstaina 13.2. keskusteluja STEA:n edustajien kanssa. Keskustelussa esiteltiin malli, joka mahdollistaisi jatkuvan ja suoran yhteyden maakuntavalmisteluun ja tulevaan maakuntahallintoon sekä palvelujen ja palveluohjauksen yhteiskehittämisen maakunnissa. Esitetyssä 18+1 -mallissa kuhunkin maakuntaan tulisi työntekijä edistämään maakunnallista järjestöyhteistyötä. Työntekijät tekisivät tiivistä yhteistyötä mm. maakuntien sote-keskusohjelman edustajien kanssa. Maakunnissa tehtävän työn verkostoitumista, tiedonkulkua ja kokonaiskuvan hahmottumista tukisi yhteinen koordinaatio, johon tulisi kaksi työntekijää. Alla olevista tiedoista ja tseuraavasta linkistä löytyy tämä tehty 18+1 -esitys: Järjestöyhteistyön rakenne 18+1-malli

 

Ehdotukset osallistujista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallisiin, sidosryhmille järjestettäviin työpajoihin

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman kansallisiin työpajoihin voi ehdottaa osallistujia. Työpajojen osallistujat kutsutaan saatujen ehdotusten perusteella ja kutsut lähetetään sähköpostilla lähempänä tilaisuuden ajankohtaa.

Työpajojen tavoitteena on lisätä eri tahojen tietoisuutta ja ymmärrystä tulevaisuuden sotekeskus -ohjelman ja alueellisten hankkeiden merkityksestä ja tavoitteista.Työpajoissa yhdistetään voimia uudenlaisten ratkaisujen löytämiseksi ja hyväksi havaittujen käytäntöjen toteuttamiseksi, jotta päästään ohjelman ja hankkeiden mukaisiin tavoitteisiin.

Lomakkeeseen pääset tällä linkillä.

Soteuudistukseen liittyviä tiedostot:


Muokattu viimeksi: 18.02.2020