SILTA -yhteistyöverkosto


Järjestöjen ja kuntien yhteistyötä Hämeenlinnan seudulla edistää SILTA-yhteistyöverkosto.

SILTA-yhteistyöverkosto koostuu yhteistyöryhmästä ja yhdistysten muodostamista alaverkostoista toimialoittain. Yhteistyöryhmä muodostuu alaverkostojen valitsemista yhdistysedustajista sekä Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan kuntien edustajista.

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii Paula Meskanen A-klinikalta ja sihteerinä Hämeen Setlementti ry:n järjestökoordinaattori Elisa Jokinen.

Lataa Silta esite 2021

Silta toimintasuunnitelma 2022

SILTA-alaverkostot:

 • Kulttuuri- ja taidealan toimijat
 • Ympäristö- ja luontoyhdistysten yhteistyöfoorumi
 • Kylä-, kotiseutu- ja asukastoimijat
 • Liikuntaseurat – seuraparlamentti/seurayhteistyö
 • Ote-tiimi – Omais- ja terveysalan toimijat
 • Ikäihmisten verkostot
 • ILO-verkosto – lasten, nuorten, perheiden kanssa toimivat yhdistykset ja muut toimijat
 • Päty – päihdejärjestöt ja toimijat
 • Hämeen parhaaksi -seurakuntien verkosto

Kaikki Hämeenlinnan seudun yhdistykset ovat tervetulleita mukaan verkostoon ja vaikuttamaan. Myös uusia alaverkostoja voidaan liittää mukaan yhteistyöhön.

 

SILTA-yhteistyöverkoston tavoitteet:

 • Tuoda esille yhdistystoimintaa ja palveluja
 • Kehittää yhteistyötä ja tiedonkulku yhdistysten ja kuntien kesken
 • Tukea yhdistysten toimintaedellytyksiä
 • Kehittää yhdistystoiminnan vaikuttavuuden arviointia

 

Miksi liittyä mukaan SILTA-verkostoon?

 • Yhdessä saamme enemmän aikaan ja kun tunnemme toisemme, on helpompi toimia yhdessä.
 • Saa ideoita ja yhteistyökumppaneita yhdistyksen toimintaan.
 • Yhteistyöllä vältämme päällekkäisyyksiä ja säästämme siten resursseja.
 • Hyvinvoivat ja osallistuvat asukkaat ovat yhteinen tavoiteemme.
 • Toimintamme löydetään paremmin, kun toimimme yhdessä.

Verkostoon pääset mukaan liittymällä haluamaasi alaverkostoon. Jos sopivaa alaverkostoa ei ole vielä perustettu voi sellaisen perustaa ja sitten liittyä mukaan.

 

Mitä teemme?

 • Toteutamme yhdistyskyselyn ja järjestökartan/julkaisun, johon kokoamme tietoa yhdistysten toiminnasta ja palveluista.
 • Järjestämme seudullisia yhdistysiltoja- ja koulutuksia.
 • Osallistumme kuntien kehittämisprosesseihin tuomalla tietoa yhdistystoiminnasta.
 • Teemme esityksiä ja kommentoimme valmisteilla olevia uudistuksia.
 • Pidämme infon yhdistystoimnnasta uusille valtuutetuille valtuustokouden alussa.

 

Miten verkosto alkanut

SILTA -yhteistyöverkosto on perustettu toukokuussa 2015, jolloin alaverkostoja perustettiin tai verkostoon liittyi aiemmin toimineita järjestöjen yhteistyöryhmiä. Kaikille yhdistyksille yhteisessä työpajassa 24.9.2015 Raatihuoneella määriteltiin verkoston tärkeimpiä tehtäviä ja tavoitteita, sekä päätettiin verkoston nimeksi SILTA. Yhteistyöryhmän ensimmäinen kokous, jossa eri yhdistysryhmät olivat edustettuina, pidettiin 28.5.2015.

Lisätietoja SILTA-yhteistyöverkostosta:
Hämeen Setlementti ry / Järjestöyhteistyö
Elisa Jokinen, elisa.jokinen(at)hameensetlementti.fi tai 050 452 2412

 Muokattu viimeksi: 07.09.2022