Kanta-Hämeen Järjestöneuvottelukunta

Käynnissä JÄSENHAKU UUDELLE TOIMIKAUDELLE 2023-2025!
Jäsenhaun tiedote avautuu tästä linkistä

Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta aloitti toimintansa toukokuussa 2019.

Neuvottelukunnan 2. toimikauden 2021-2023 kokoonpanoon voit tutustua vasemmalla olevasta valikosta.

Järjestöneuvottelukunta on laatinut Kanta-Hämeen järjestöstrategian 2025. Valmis strategia ja siitä työstä lisätietoja täällä.

Seuraavat kokousajat ovat 20.9. ja 23.11.2022.

 

Neuvottelukunnan tehtävät

 • Järjestötoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen
 • Kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksien edistäminen
 • Yhteistyön edistäminen (järjestöt, julkinen sektorin, seurakunnat ja elinkeinoelämä välillä)
 • Järjestöjen integroituminen maakunnalliseen hyvinvointi- ja ohjelmatyöhön, järjestöedustajien nimeäminen työryhmiin
 • Lausuntojen ja aloitteiden tekeminen

Järjestöneuvottelukunta nimeää järjestöjen edustajia maakunnallisiin rakenteisiin, kuten Kanta-Hämeen Turvallisuusfoorumiin, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ja rakenneuudistus -hankkeiden ohjausryhmään sekä maakunnalliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään.

Lisäksi Järjestöneuvottelukunnan alaisuuteen tammikuussa 2021 perustettu Järjestöjen sote-ryhmä on nimennyt järjestödustajat Sosiaalihuollon kehittämisen sekä Mielenterveys- ja päihdetyön työryhmiin.

 

Neuvottelukunnan toiminta

 • Edistää Kanta-Hämeen järjestöstrategian tavoitteita
 • Tekee aloitteita ja antaa lausuntoja
 • Järjestöedustajat eri työ- ja ohjausryhmissä
 • Kokoaa tietoa järjestö- ja yhdistyskentästä (yhdistyskysely)
 • Kokoaa järjestö- ja yhdistyskentältä tietoa osaksi kunnallista hyvinvointikertomustyötä
 • Kaikille avoin Kanta-Hämeen Järjestöfoorumi

 

Mukaan neuvottelukuntaan?

Järjestöneuvottelukunnan vapaisiin paikkoihin voi hakea jatkuvalla haulla. Vapaat varajäsenten paikat löytyvät kokoonpanosivulta.

Esitykset jäseniksi ja varajäseniksi voi lähettää sihteerille Elisa Jokiselle, elisa.jokinen@hameensetlementti.fi.

 

Anna palautetta tai tee ehdotus

Kanta-Hämeen Järjestöneuvottelukunnalle voit antaa palautetta tai tehdä ehdotuksen sähköisellä lomakkeella.

 Muokattu viimeksi: 25.01.2023