Kanta-Hämeen Järjestöneuvottelukunta

Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta aloitti toimintansa toukokuussa 2019. Neuvottelukunnan 2. toimikauden 2021-2023 kokoonpanoon voit tutustua vasemmalla olevasta valikosta.

Järjestöneuvottelukunta on laatinut Kanta-Hämeen järjestöstrategian 2025. Valmis strategia ja siitä työstä lisätietoja täällä.

Neuvottelukunnan tehtävät

 • Järjestötoiminnan näkyväksi ja tunnetuksi tekeminen maakunnassa
 • Edistää kansalaisten ja järjestöjen osallistumismahdollisuuksia maakunnassa
 • Edistää järjestöjen välistä, järjestöjen ja seurakuntien, järjestöjen ja julkisen sektorin sekä järjestöjen ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä
 • Tukea järjestöjen integroitumista entistä tiiviimmin mukaan maakunnalliseen hyvinvointi- ja ohjelmatyöhön (hyvoinvoinnin ja terveyden edistäminen, osallisuus, ympäristö, maankäyttö, strategiatyö jne.)

Järjestöneuvottelukunta nimeää järjestöjen edustajia maakunnallisiin rakenteisiin, kuten Kanta-Hämeen Turvallisuusfoorumiin, Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ja rakenneuudistus -hankkeiden ohjausryhmään sekä maakunnalliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään.

Lisäksi Järjestöneuvottelukunnan alaisuuteen tammikuussa 2021 perustettu Järjestöjen sote-ryhmä on nimennyt järjestödustajat Sosiaalihuollon kehittämisen sekä Mielenterveys- ja päihdetyön työryhmiin.

 

Neuvottelukunnan toiminta

 • Vuosittain kaikille kiinnostuneille avoin Kanta-Hämeen Järjestöfoorumi.
 • Vuosittain yhteinen seminaari maakunnan poliittisten päättäjien kanssa, esim. samassa yhteydessä järjestöfoorumin kanssa.
 • Kokoaa tietoa Kanta-Hämeen järjestö- ja yhdistyskentästä, toiminnan tilastot ja kehittyminen.
 • Kokoaa järjestö- ja yhdistyskentältä kokemustietoa osaksi kunnallista (ja mahdollista maakunnallista) hyvinvointikertomustyötä.
 • Tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja maakunnan ja kuntien päätöksentekoon.
 • Edistää yhteistyössä Kanta-Hämeen järjestöstrtegian tavoitteita.

Mukaan neuvottelukuntaan?

Järjestöneuvottelukunta on avannut täydennys haun muutamiiin järjestöneuvottelukunnan toimialohin. Haussa on nyt seuraaviin toimialoihin:

 • Sote- ja muut yhteistyöjärjestöt Forssan seutu, varajäsen
 • Nuorisojärjestöt, varsinainen ja varajäsen
 • Harrastejärjestöt, varsinainen ja varajäsen

Esitykset jäseniksi ja varajäseniksi voi lähettää 24.10.2021 mennessä neuvottelukunnan sihteerille Heli Laurikaiselle, heli.laurikainen@hameensetlementti.fi.

Lue tarkemmin uutisesta.

 

 

 Muokattu viimeksi: 08.10.2021