Kanta-Hämeen Järjestöstrategia 2025

Toukokuussa 2019 perustetun Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnan johdolla on laadittu Kanta-Hämeen järjestöstrategia, joka hyväksyttiin neuvottelukunnan kokouksessa 7.12.2020.

Kanta-Hämeen järjestöstrategian tavoitteena on ollut löytää yhteinen tahtotila tulevaan yhteistyöhön, mihin suuntaan sitä halutaan kehittää ja millaisilla konkreettisilla toimenpiteillä tavoitteisiin pyritään.

Kanta-Hämeen järjestöstrategian tavoitteiden toteuttamiseen toivotaan mukaan niin alueen yhteistyöverkostot kuin kunnat ja yksittäiset yhdistykset. Joku yksittäinen yhdistys voi antaa panoksensa vaikka kutsumalla jatkossa muiden yhdistysten toimijoita mukaan järjestämiinsä koulutuksiin tai jakamalla hyväksi koettuja käytäntöjä, kun toinen puolestaan jatkossa vuokraa omia tiloja tai työvälineitä muiden käyttöön.

Vahvempaa yhteistyötä – Kanta-Hämeen järjestöstrategia 2025 löytyy alla olevista tiedostolinkeistä.

Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta seuraa vuosittain tämän järjestöstrategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista sekä tarvittaessa päivittää sen sisältöjä.

Kanta-Hämeen järjestöstrategia on osa järjestötietopakettia, jota keräämme Hämeen Setlementti ry:n Meidän Häme -hankkeessa tuodaksemme yhdistystoimintaa monialaisesti esiin. Järjestötietopaketti valmistuu kokonaisuudessaan tämän vuoden aikana ja sen sisältöjä esiteltiin Samassa veneessä -järjestöyhteistyön foorumissa 1.10.2020.

Tähän ja muuhun järjestöneuvottelukuntaa koskevaan työhön pääsee mukaan mm. seudullisten ja muiden järjestöneuvottelukuntaan liittyvien verkostojen kautta. Järjestöneuvottelukunnan kokoonpano ja sihteerin sekä puheenjohtajan yhteystiedot löytyvät täältä. Seudullisten verkostojen osalta voit olla yhteydessä järjestökoordinaattoreihin, joiden yhteystiedot löytyvät täältä.

 Muokattu viimeksi: 15.11.2021