Kanta-Hämeen Järjestöstrategia 2025

Järjestöneuvottelukunta päätti 16.9.2019 kokouksessaan aloittaa järjestöstrategian laadinnan. Tämä työ aloitettiin syksyllä 2019 seutu- ja yhdistysverkostojen SWOT-analyyseillä oman yhdistysalan tai oman alueen yhdistystoiminnasta. Alla olevissa liitteissä lisätietoja SWOT-analyysistä.

Tavoitteena on kirjata yhteinen visio ja tavoitteet tuleville vuosille. Järjestöstrategian avulla valmistaudutaan tuleviin uudistuksiin ja toimintaympäristön muutoksiin.

Yhdessä tehdystä SWOT-analyysistä nousi tulevan strategian työnimeksi: Vahvempaa yhteistyötä.

Seuraavana askeleena oli suunnitelman mukaan seuduttaiset strategiapajat, mutta ne jouduttiin perumaan valtakunnallisen epidemiatilanteen vuoksi. Työpajojen sisältö muokattiin kyselyn muotoon ja kyselyllä koottiin vastaavia näkemyksiä, mitä työpajoissa olisi tehty. Lisäksi kyselyllä kartoitettiin alueen yhdistysten valmiuksia poikkeustilanteessa toimimiseen ja tuen tarpeisiin. Näitä vastauksia hyödynnetään myös strategian laadinnassa.

Järjestöneuvottelukunta käsitteli strategiaa syyskuun kokouksessaan 7.9.2020 ja muokkasi strategian tavoitteita ja toimenpiteitä. Sen jälkeen luonnos oli nähtävillä ja kommentoitavana 31.10.2020 asti. Järjestöstrategian luonnokseen saatiin viisi lausuntoa ja kommenttie yhdistyksiltä ja verkostoilta.

Saatujen kommenttien pohjalta järjestöstrategia on viimeistelty hyväksyttäväksi Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnan kokoukseen 7.12.2020.

Kanta-Hämeen järjestöstrategia on osa järjestötietopakettia, jota keräämme Hämeen Setlementti ry:n Meidän Häme -hankkeessa tuodaksemme yhdistystoimintaa monialaisesti esiin. Järjestötietopaketti valmistuu kokonaisuudessaan tämän vuoden aikana ja sen sisältöjä esiteltiin Samassa veneessä -järjestöyhteistyön foorumissa 1.10.2020.

Tervetuloa mukaan strategiatyöhön!

Tähän ja muuhun järjestöneuvottelukuntaa koskevaan työhön pääsee mukaan mm. seudullisten ja muiden järjestöneuvottelukuntaan liittyvien verkostojen kautta. Järjestöneuvottelukunnan kokoonpano ja sihteerin sekä puheenjohtajan yhteystiedot löytyvät täältä. Seudullisten verkostojen osalta voit olla yhteydessä järjestökoordinaattoreihin, joiden yhteystiedot löytyvät täältä.

 Muokattu viimeksi: 19.11.2020