Kanta-Hämeen Järjestöstrategia 2025

Järjestöneuvottelukunta päätti 16.9.2019 kokouksessaan aloittaa järjestöstrategian laadinnan. Tämä työ aloitettiin syksyllä 2019 seutu- ja yhdistysverkostojen SWOT-analyyseillä oman yhdistysalan tai oman alueen yhdistystoiminnasta. Alla olevissa liitteissä lisätietoja SWOT-analyysistä.

Tavoitteena on kirjata yhteinen visio ja tavoitteet tuleville vuosille. Järjestöstrategian avulla valmistaudutaan tuleviin uudistuksiin ja toimintaympäristön muutoksiin.

Yhdessä tehdystä SWOT-analyysistä nousi tulevan strategian työnimeksi: Vahvempaa yhteistyötä.

Seuraavana askeleena oli suunnitelman mukaan seuduttaiset strategiapajat, mutta ne jouduttiin perumaan valtakunnallisen epidemiatilanteen vuoksi. Työpajojen sisältö muokattiin kyselyn muotoon ja kyselyllä koottiin vastaavia näkemyksiä, mitä työpajoissa olisi tehty. Lisäksi kyselyllä kartoitettiin alueen yhdistysten valmiuksia poikkeustilanteessa toimimiseen ja tuen tarpeisiin. Näitä vastauksia hyödynnetään myös strategian laadinnassa.

Järjestöneuvottelukunta käsitteli strategiaa syyskuun kokouksessaan 7.9.2020 ja muokkasi strategian tavoitteita ja toimenpiteitä. Järjestöneuvottelukunta päätti laittaa luonnoksen nähtäville kommentoitavaksi. Kommentteja toivotaan alueen yhdistys- ja järjestöverkostoilta sekä yhteistyöryhmiltä. Luonnos on nähtävillä ja kommentoitavana 31.10.2020 asti. Luonnos on ladattavissa tästä linkistä tai tämän sivun alaosan tiedostoista. Kommentit toimitetaan Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnan sihteerille Sara Löyttyjärvelle: sara.loyttyjarvi@hameensetlementti.fi

Saatujen kommenttien pohjalta järjestöstrategia viimeistellään hyväksyttäväksi Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnan kokoukseen 7.12.2020.

Kanta-Hämeen järjestöstrategia on osa järjestötietopakettia, jota keräämme Hämeen Setlementti ry:n Meidän Häme -hankkeessa tuodaksemme yhdistystoimintaa monialaisesti esiin. Järjestötietopaketti valmistuu kokonaisuudessaan tämän vuoden aikana ja sen sisältöjä esitellään Samassa veneessä -järjestöyhteistyön foorumissa 1.10.2020.

Tervetuloa mukaan strategiatyöhön!

Tähän ja muuhun järjestöneuvottelukuntaa koskevaan työhön pääsee mukaan mm. seudullisten ja muiden järjestöneuvottelukuntaan liittyvien verkostojen kautta. Järjestöneuvottelukunnan kokoonpano ja sihteerin sekä puheenjohtajan yhteystiedot löytyvät täältä. Seudullisten verkostojen osalta voit olla yhteydessä järjestökoordinaattoreihin, joiden yhteystiedot löytyvät täältä.

 


Muokattu viimeksi: 14.09.2020