Riihimäen seudun järjestöyhteistyö

 • Järjestösilta
 • Yhteistyö kuntien, järjestötoimijoiden, Riihimäen seudun terveys- ja kuntayhtymän sekä yksittäisten yritysten kanssa
 • Toimitila Tietotalossa, Hämeenkatu 10
 • Kootaan yhdistysten toimintoja sekä Meidän Häme –sivuille että kirjallisesti
 • Maakunnallisesti ja valtakunnallisesti aktiivista
 • Valtakunnallisesti toimintaa koordinoi SOSTE
 • Riihimäen seudun järjestöyhteistyötä luotsaa Suvi Silvola (050 3598 665)

Riihimäen seudun järjestösilta

 • on tehty syksystä 2017 asti käsittäen erilaiset yhdistykset ja yhteisöt sote- kulttuuri- urheilu ja kuntapuolen järjestöyhteistyön ja vapaaehtoistyön kehittämisen.
 • syksyllä 2017 tehdyn kyselyn mukaan alettiin kehittää toimintaa vastaamaan yhdistysten tarpeita ja toiveita.
 • 2018 syksyllä alkanut Terveystietotupa Inkilänhovista (sote-ja vammais alan yhdistykset)
 • Hallitusjäsenten tapaamiset noin 4 kertaa vuodessa: kahdesti Riihimäellä, kerran Lopella ja kerran Hausjärvellä
 • Lopen hallitusjäsenten tapaaminen
 • Paikka auki –koulutuksia tarvittaessa, myös yhdistyskohtaisesti.
 • Ikääntyvien messut vuosittain
 • Vuoden vapaaehtoistoiminnon julkistus marraskuun lopulla.
 • Marraskuussa maahanmuuttajien yhdistystieto- ja tunnekoulutus, yhteistyössä Hyrian ja yhdistysten kanssa.
 • Helmikuussa 2020 toteutettiin järjestöpäivä yhteistyössä Hyrian kanssa

Tilat

Riihimäellä Virsutoiminta on kunnan tuottama vapaaehtoiskeskus, jossa yhdistykset järjestävät erilaisia toimintoja ikäihmisille ja päivystävät vuoroviikoin kunnan työntekijöiden kanssa. LIsäksi kunta aktivoi asukkaita ja yhdistyksiä Peltosaaren olohuoneessa ja Öllerinkadun tiloissa. Hausjärvellä ja Lopella ei ole tällaista yhdistysten yhteistä tilaa, mutta yhdistykset voivat kokoontua tarvittaessa kunnan tai muiden yhdistysten tiloissa erillisestä sopimuksesta.

Tapahtuman järjestämisyhteistyö

Hausjärvellä ja Lopella yhteistyö on ollut lähinnä tapahtuman järjestämisyhteistyötä. Lopella on useana vuotena toteutettu syksyn alussa kunnan toimesta Harrastemessut, mutta vuonna 2018 messuja ei ole vaan loppelaiset osallistuvat Riihimäen ikääntyneiden messuille   Hausjärvellä mm. paikallinen Moni Marjat ry ja Kyläyhdistykset ovat ikäihmisten suhteen aktiivinen tapahtumanjärjestäjä.

Riihimäellä on toteutettu Omaisoivan ansiosta useana keväänä Extramessut erityislasten vanhemmille yhteistyössä Riihimäen seudun omaishoitajien ja läheisten, seurakunnan, kunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Myös kunta, seurakunta ja Spr ovat tehneet teemallisia tapahtumia yhteistyössä ja auttaneet toisiaan useassa eri tapahtumassa ja toiminnossa. Myös Ikääntyneiden messut on viime aikoina toteutettu järjestö- ja yritysyhteistyönä.

Vapaaehtoistyötä yhdessä ja erikseen

Yhdistykset ovat jo ennestään tottuneet tekemään yhteistyötä tilojen vuokrauksen ja tapahtumien yhteisen järjestämisen muodossa. Myös vapaaehtoistyön koulutusta on tehty yhdessä Riihimäellä.

Yhteiset sivut:

 • Vapaaehtoisten rekrytointiin luotiin yhteiset sivut, joita seurakunta ylläpitää
 • Voit hakea vapaaehtoistyön tehtäviä suoraan vapaaehtoiset-kohdasta tai vaihtoehtoisesti osoitteesta vapaaehtoistyo.fi

Tervetuloa mukaan innostuneeseen joukkoomme! Toiminta on maksutonta ja koskee kaikkia Riihimäen seudun seuroja, yhdistyksiä, järjestöjä sekä kunnan virkamiehiä!

Kokoonnumme kuukausittain, kysys tarkemmat tiedot Suvi Silvolalta, ks. yhteystiedot alla.

Yhteystiedot:

Suvi Silvola

050 3598 665
Järjestökoordinaattori

Hämeen Setlementti ry.

Tietotalo, 2. krs
huone 247
Hämeenkatu 10
11100 Riihimäki


Muokattu viimeksi: 28.07.2020