Tulevaisuuden sotekeskus -ohjelma ja järjestöyhteistyö

 

Tälle sivulle kootaan järjestöille suunnattua tietoa ja linkkejä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaan ja miten järjestötoiminta ja järjestöyhteistyö pyritään saamaan mukaan uudistukseen.

Sote-uudistuksen osalta kannattaa ottaa seurantaan www.soteuudistus.fi, jonne STM ja THL päivittävät ajankohtaista tietoa ja uutisia soteuudistukseen ja sen etenemiseen liittyen.

  • Sote-uudistuksen uutiskirjeen pääsee lukemaan ja tilaamaan täältä.
  • STM:n ja THL:n verkkolähetykset alueille, menneiden tallenteet ja tulevat lähetykset löytyvät täältä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tukee maakuntien sote-uudistuksen toimeenpanoa ja jokaisella erityisvastuualueella toimii  oma aluekoordinaattori. Leena-Kaisa Nikkarinen toimii Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen aluekoordinaattorina. THL:n sivuilla lisätietoja ja yhteystiedot.

 

Kanta-Hämeen sote-hankkeet

Hämeen liitto koordinoi Kanta-Hämeessä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanketta sekä sote-rakenneuudistus -hanketta. Näitä hankkeita toteutetaan Kanta-Hämeessä yhtenä kokonaisuutena.

 

Järjestöedustajat hankkeiden ohjaus- ja työryhmissä

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen sekä sote-rakenneuudistus -hankkeen ohjaus- ja työryhmiin järjestöjen edustajia. Oheisesta listasta pääset tutustumaan ketkä edustavat järjestökenttää ja minkä verkoston kautta valinta on tehty.

 • Kanta-Hämeen valtionapuhankkeiden ohjausryhmä:
  – Paula Arbelin, Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta
  – vara Tuula Kallioinen, Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta
  – valinnat on tehty Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnassa
 • Hyvinvointityön ja –johtamisen yhdyspintoja valmisteleva työryhmä:
  – Sanna Paananen, Forssan Seudun Muisti ry, Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta
  – valinnat on tehty Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnassa
 • LAPE-johdon maakunnallinen työryhmä
  – vara Paula Arbelin, Kanta-Hämeen Perhetyö ry
  – valinnat on tehty lapsien, perheiden ja nuorten kansa toimivien järjestöjen ILO-verkostossa

 

Järjestöjen sote-ryhmä

Tammikuussa 2021 perustetun Järjestöjen sote-ryhmän tarkoituksena on tuoda järjestötoiminnan näkökulmia ja tietoa maakunnalliseen kehittämistyöhön, osallistaa järjestöjä laajemmin kehittämistyöhön sekä toimia yllä mainittujen työ- ja ohjausryhmien järjestöedustajien taustatukena ja apuna

Sote-ryhmä toimii järjestöneuvottelukunnan alaryhmänä, mutta sopii keskenään toiminta-, tapaamis- ja viestintätavoista. Ryhmä toimii aktiivisesti kehittämistyössä mukana, seuraa valmistelua ja on avoin kaikille uudistuksesta kiinnostuneille järjestöille.

Järjestöjen Sote-muutostuki-kokonaisuuden järjestöasiantuntija koordinoi ryhmän toimintaa Hämeen Setlementin Järjestöyhteistyön tuella. Ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja on avoinna kaikill uudistuksesta kiinnostuneille.

Kiinnostuitko?

 • Ilmoittaudu mukaan ryhmän toimintaan ja sähköpostiryhmään
  Elisa Jokiselle, elisa.jokinen(at)hameensetlementti.fi tai Niina Salo-Lehtiselle, niina.salo-lehtinen(at)artteli.fi

 

Järjestöjen Sote-muutostuki -kokonaisuus

Soste ry ja verkostojärjestöjen neuvottelukunta (ks. alla tietoja) ovat saaneet vuosille 2021-2022 rahoituksen Järjestöjen Sote-muutostuki -hankekokonaisuuteen. Maakuntiin on haettu kahdeksi vuodeksi asiantuntijat, jotka kukin työskentelevät usean maakunnan alueella.

Kanta-Häme kuuluu yhteiseen alueeseen Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan kanssa. Kumppanuuskeskus Artteli ry toimii alueemme työntekijän työnantajana.

 • Järjestöasiantuntijana toimii Niina Salo-Lehtinen, niina.salo-lehtinen(at)artteli.fi
 • Muutostuen asiat löytyy jatkossa keskitetysti lahella.fi-sivulta.

Soste ry:ssä työskentelee Sote-muutostuessa kolme valtakunnallista työntekijää.

 • Sote-muutostuki -kokonaisuuden hankepäällikkö: Anita Hahl-Weckström, anita.hahl-weckstrom(at)soste.fi

Sosiaaliturvayhdistysten neuvottelukunta SOTUNET ja maakunnissa toimivat verkostojärjestöt ovat perustaneet uuden, yhteisen verkostojärjestöjen neuvottelukunnan. Jokaista maakuntaa edustaa neuvottelukunnassa maakunnallinen järjestö, joka kokoaa omassa maakunnassaan sotejärjestöjä. Kanta-Hämettä neuvottelukunnassa edustaa neuvottelukunnan ensimmäisenä toimikautena 1.5.2020-30.4.2021 Hämeen Setlementti ry. Verkostojärjestöjen neuvottelukuntaan ja sen toimintaan voit tutustua verkostojarjestot.fi nettisivuilla

 

Järjestöjen yhteistyön tiekartta

Järjestöjen sote-muutostuki kokonaisuus on työstänyt järjestöjen yhteistyön tiekartan, joka on julkaistu syyskuussa 2021. Tiekartta on järjestöjen yhteistyön strateginen suunnitelma sekä järjestöjen sote-muutostuen vaikuttamistyötä ohjaava toimeenpanosuunnitelma. Järjestöjen yhteistyön tiekartta päivittyy toimeenpanon etenemisen myötä ja se on ladattavissa sivun alaosasta.

 

Ohjaus- ja työryhmät, joissa ollut edustus ja joiden työ on päättynyt

 • Hyvinvointialueen poliittinen seurantaryhmä:
  – Juha Haukka, Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta
  – Heli Laurikainen, Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunta
 • Maakunnallinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä
  – Sanna Paananen, Forssan Seudun Muisti ry
  – Matleena Aitasalo, Kanta-Hämeen Hengitys ry
  – valinnat on tehty Kanta-Hämeen järjestöneuvottelukunnassa
 • Mielenterveys- ja päihdetyön työryhmä
  – Heli Vaija, Ehyt ry
  – Paula Meskanen, A-Klinikka oy
  – valinnat on tehty Järjestöjen sote-ryhmässä (ks. alla) ja ne on vahvistettu Kanta-Hämeen Järjestöneuvottelukunnassa
 • Sosiaalihuollon kehittämisen työryhmä
  – Jaakkko Vesterberg, NAL Hämeenlinnan seutu ry
  – Kari Aaltonen, Raittiusyhdistys Sarastus III ry
  – valinnat on tehty Järjestöjen sote-ryhmässä (ks. alla) ja ne on vahvistettu Kanta-Hämeen Järjestöneuvottelukunnassa

 

Soteuudistukseen liittyviä tiedostojaMuokattu viimeksi: 18.01.2023